Sivil toplum kuruluşları, başörtüsü yasağının kaldırılmasını olumlu buluyor

Sivil toplum kuruluşları, başörtüsü yasağının kaldırılmasını olumlu buluyor

Konya'daki 65 sivil toplum kuruluşu (STK) başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaları olumlu bulduklarını açıkladı. STK'lar, taslak metindeki çerçevenin de yetersiz olduğuna işaret ederek, yasağın tamamen kaldırılmasını istedi.

Sivil toplum kuruluşları, başörtüsü yasağının kaldırılmasını olumlu buluyor

Konya'daki 65 sivil toplum kuruluşu (STK) başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaları olumlu bulduklarını açıkladı. STK'lar, taslak metindeki çerçevenin de yetersiz olduğuna işaret ederek, yasağın tamamen kaldırılmasını istedi.

Konya'da faaliyet gösteren 65 sivil toplum kuruluşu, başörtüsü konusunda görüşlerini açıkladı. Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında 65 sivil toplum kuruluşu adına konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif Selvi, yıllardır ülkeyi ve insanları yoran, yıpratan kılık kıyafet yasağının fevkalade incitici, onur kırıcı, küçük düşürücü, antidemokratik baskıcı ve hukuk dışı bir uygulama olduğunu vurguladı.

Söz konusu gayrimeşru yasağın kaldırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarını hak ve özgürlükler bağlamında ele alıp, olumlu bulduklarını vurgulayan Latif Selvi, ancak taslak metindeki çerçeveyi de yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Uzun zamanlardan beri süregelen tartışmaların, konunun çözümü için değişiklik çalışmalarının başlamasıyla yeni bir boyut kazandığını kaydeden Latif Selvi, Üniversiteler Arası Kurul'un 'ideolojik toplantı düzenleyerek özgürlük karşıtı ve sloganvari tehditkâr bir bildiri yayınladığını' söyledi. Latif Selvi'ye göre, bu bildiri, üniversitedeki bir takım ideolojik güç ve çıkar odaklarının, kendi rantlarını sürdürebilmek amacıyla yasaklara kılıf uydurmak için hazırladıkları bir dayatma bildirisi.

Kendileri gibi düşünmeyenlerin veya davranmayanların varlığını gerginlik sebebi olarak gösterip, kendinden başkasına hayat hakkı tanımak istemeyenlerin tek tip, dayatmacı ve ideolojik tavırlarının toplumu gerdiğini söyleyen Latif Selvi, şöyle devam etti: "Esasen üniversiteleri, tüm fikirlerin özgürce tartışılıp ifade edildiği bilim yuvaları olarak görmek istediğimizi, tek tip insan yetiştiren ideoloji dayatma merkezleri olmasını asla kabullenmeyeceğimizi de belirtiriz."

Ülkede kılık kıyafetin serbest olması durumunda, başı örtülü olanların başı açık olanlara ileride baskı yapabileceği iddiasını fevkalade komik bir vehim olarak değerlendiren Latif Selvi, "Buna karşılık başı örtülü olanlara karşı kamuda ve eğitim-öğretim kurumlarında uygulanan baskının, apaçık bir gerçek olduğunu ve hatta başı örtülü olanların yaşam özgürlüğünün hiç dikkate alınmadığını hatırlatırız. 'İleride bize baskı yapılabilir. Öyleyse biz şimdiden baskı altına alalım' dayatmasının da asla kabul edilemeyeceğini de açıkça ifade etmek isteriz" diye konuştu.

Haktan, adaletten ve özgürlüklerden yana tavır alanların her zaman yanında olduklarını ifade eden Latif Selvi, zorbalıktan, baskıdan ve yasaklardan yana tavır alanların ise daima karşısında olacakları mesajını verdi.