Şirketler Neden Veriye Dayalı Kararlar Almalı?

Obase Genel Müdürü Bülent Dal veriye dayalı kararların önemini Wise TV'ye anlattı.

Obase Genel Müdürü Bülent Dal veriye dayalı kararların önemini Wise TV'ye anlattı.Artan rekabet koşulları ortamında rekabet avantajı sağlayabilmek için kurumların,  işlerini çok daha iyi seviyelere taşıması gerektiğini ve verimlerini artırmak zorunda olduklarını dile getiren Dal bunu gerçekleştirebilmenin yolunun tüm operasyon süreçlerini takip edebilmekten ve operasyonlardan gelen verileri kullanarak iş hızında doğru kararlar alabilmekten geçtiğini söyledi.


Kurumların tüm bu karar verme süreçlerinde zaman sıkıntısı yaşadıklarını ve sahada çok sayıda karar mercii ile çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Dal ortak bir akıl çerçevesinden sahadaki karar merciilerinin veriye dayalı kararlar alması sağlandığında şirketlerin verimliliği artırıp, rekabette öne geçebileceklerini  ifade etti.

Kaynak: Wise.tv