Sinemaya 11 Milyon YTL

Sinemaya 11 Milyon YTL

Sinema Sektörüne 2006 Yılı İçin 6 Milyon YTL Ayrılırken, Geçen Yıldan Aktarılan 5 Milyon YTL ile Bu Oran 11 Milyon YTL Oldu.

Sinemaya 11 Milyon YTL

SİNEMA SEKTÖRÜNE 2006 YILI İÇİN 6 MİLYON YTL AYRILIRKEN, GEÇEN YILDAN AKTARILAN 5 MİLYON YTL İLE BU ORAN 11 MİLYON YTL OLDU.

Devlet Planlama Teşkilatı, sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretiminin teşvik edilerek, kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payının artırılacağını bildirdi. Ayrıca, görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için mekansal ve mali desteği de içerecek uygun ortamlar hazırlanacağı vurgulandı. Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı artırılacak. Son 10 yılda yüzde 169 büyüyen sinema sektörünün gelecek 3 yılda daha da büyümesinin önü açılacak. Kültürel kimliğin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması için etkin politikalar üretilecek, ilgili bakanlığın görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek.

Kaynak: Gecce