Şimşek: İşsizliğin Artmaması Muazzam Bir Başarı

Şimşek: İşsizliğin Artmaması Muazzam Bir Başarı

Devlet Bakanı Şimşek, İşsizliğin Düşürülmesi Konusunda Başarısız Olunduğu Eleştirilerine Karşılık, 'Yapısal Dönüşümü Dikkate Alırsak Türkiye'de İşsizliğin Artmıyor Olması Muazzam Bir Başarıdır' Dedi.

Şimşek: İşsizliğin Artmaması Muazzam Bir Başarı

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, işsizliğin düşürülmesi konusunda başarısız olunduğu eleştirilerine karşılık, "Yapısal dönüşümü dikkate alırsak Türkiye'de işsizliğin artmıyor olması muazzam bir başarıdır" dedi.

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. IMF ile yapılan programlara işaret eden Şimşek, ilk defa bir programın bitirilerek ikinciye geçildiğini kaydetti. Türkiye'de yapısal dönüşüme rağmen işsizliğin azalmasının başarı olduğunun altını çizen Şimşek, "Yapısal dönüşümü dikkate alırsak Türkiye'de işsizliğin artmıyor olması muazzam bir başarıdır" yorumunu yaptı.

Türkiye'de son dört-beş yıldır yaklaşık 200 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapıldığını ifade eden Şimşek, bu yatırımlar ile Türkiye'nin büyümesinin geçmişte olmadığı kadar birtakım sağlam temeller üzerine oturtulduğunu söyledi.

Dış borç stokunun artmasının önemli bir risk unsuru olduğunu kabul eden Şimşek, buna karşılık borcun milli gelire oranının yüzde 5'e inmiş durumda bulunduğunu, döviz riskinin çok azaldığını söyledi. Şimşek, borçların yüzde 81,9'unun, özel sektör borçlarının da yüzde 73,4'ünün uzun vadeli borçlardan oluştuğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin kırılganlığını değerlendiren Şimşek, "Biz kırılganlıkları azalttık, yok edemeyiz. Herkes kırılgandır. Burda mesele bu kırılganlıklara rağmen devam etmektir. Önemli olan bir şok sizi nasıl etkiliyor, devam edebiliyor musunuz" diye konuştu.

Gelen sıcak paranın bir bölümünün 2002'ye göre 22 milyar dolardan 70 milyar dolara çıkan rezerv içinde olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'nin geçmişten farkı; yabancı doğrudan yatırımların cari açığı karşılamadaki oranı yüzde 60-70'ler civarında. Bu çok önemli bir orandır" değerlendirmesinde bulundu.

Özel şirketlerin borcunun onları kırılgan yaptığını da kabul eden Şimşek, "Ama özel şirketlerin bilançolarında varlıkları da var arkadaşlar" dedi. Yapılan uluslararası bir sınıflandırmada Türkiye'nin özel şirketlerinin yüksek sermaye üzerindeki getiri itibariyle üçüncü sırada bulunduğunu, bunun da Türk şirketlerinin kazandığını ve borçlarını karşılayabilir noktada bulunduklarını gösterdiğini anlatan Şimşek, toplam borcun toplam sermayelerine oranında da 53 ülke arasında Türk özel sektörünün 52. sırada bulunduğunu kaydederek, "Yani çok düşük borçları" şeklinde konuştu.

Borçların sürdürülebilmesi, enflasyonun düşürülebilmesi ve cari açığın kontrol edilebilmesi için Türkiye'nin mali disiplinden hiçbir şekilde ödün vermemesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Kırılganlıkla başetmenin yolu evi sürekli düzenli tutmaktır. Biz toplam açığı sıfırlarsak, biz hala yüksek faiz ödediğimiz için ki o da azaldı, faiz dışı fazla oluşur" dedi.

-DÜŞÜK KUR-YÜKSEK FAİZ DİYE POLİTİKA OLMAZ-

Faiz ve kur tartışmalarına değinen Şimşek, şunları söyledi:

"En fazla şikayet eden yüksek faizden benim. Bu ülkede düşük kur-yüksek faiz polotikası olamaz. Böyle bir politika adı konulamaz. Fiiliyatta düşük kur var, fiiliyatta yüksek faiz var. Ama bizim uyguladığımız makropolitikada böyle bir sistem mümkün değil. Faizi belirlemeyi 2002'de Merkez Bankası'na bırakmış mıyız, Merkez Bankası bağımsız mı? Ekonominin 'abc'sini bilen arkadaşlar bilirler ki kurla birlikte üç değişkeni kontrol edemezsiniz. Şu andaki politika çerçevesinde düşük kur-yüksek faiz politikası mümkün değildir. Başka yerlerde de böyle değil. Ya oyunun kurallarına göre oynayacaksınız ya da oyuun kurallarını değiştireceksiniz."

Enflasyon konusunda çok eleştiri geldiğine dikkat çeken Şimşek, "Bütün dünyada gıda ve emtia fiyatlarından kaynaklanan bir şok var. Tüm dünyada enflasyon artıyor. Gıda ve emtia fiyatlarından arındırınca büyük bir başarıdır" dedi.

Cari açığın temelinin katma değerin düşüklüğüne dayandığını ifade eden Şimşek, "Petrol fiyatları 4,5 kat artmış. Ona rağmen bu memleket yürüyor. Muazzam bir başarı diye bakmamız lazım" diye konuştu.

Devlet İç Borçlanma Senetlerinde yabancı oranının Eylül 2/007 itibariyle yüzde 14,8 olduğunu belirten Şimşek, toplamda oranın yüzde 18,8 olduğunu belirtti. (ANKA)

(YLD/NB/ZG)

Kaynak: ANKA