Silahım kulübede

Gözüm 3 puandan başka bir şey görmüyor. Sahaya çıkardığım onbir bir yana, kulübede bekleyen yedekler, benim en güçlü silahım.

Oktay: Hedef 3 puan

Silahım kulübede