Sigara İçme Oranı Erkeklerde Yüzde 47,9, Kadınlarda Yüzde 15,2

Sigara İçme Oranı Erkeklerde Yüzde 47,9, Kadınlarda Yüzde 15,2

Türkiye'de 15 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Yüzde 31,3'ü, Her Gün veya Ara Sıra Tütün veya Tütün Mamulü Kullanıyor. Bu Oran, Kadınlarda Yüzde 15,2 İken, Erkeklerde Yüzde 47,9'a Çıkıyor. Kırsal Kesimdeki Erkekler, Kentteki Erkeklere Göre Daha Fazla Tütün ve Tütün Mamulü Kullanıyor.

Sigara İçme Oranı Erkeklerde Yüzde 47,9, Kadınlarda Yüzde 15,2

Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 31,3'ü, her gün veya ara sıra tütün veya tütün mamulü kullanıyor. Bu oran, kadınlarda yüzde 15,2 iken, erkeklerde yüzde 47,9'a çıkıyor. Kırsal kesimdeki erkekler, kentteki erkeklere göre daha fazla tütün ve tütün mamulü kullanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılına ilişkin Küresel Yetişkin Tütün Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekilerin yüzde 31,3'ü her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullanıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 15,2 iken erkeklerde yüzde 47,9'a çıkıyor.

Sigara içme oranı, genel ortalamada yüzde 33 ile kentlerde daha yüksek olmasına karşın, kırsal kesimdeki erkeklerdeki sigara içme oranının, kentlerdeki erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde sigara içme oranı kentlerde yüzde 33, kırsal kesimde yüzde 27,2 olurken, kentlerdeki erkeklerin yüzde 47,8'i, kırsal kesimdeki erkeklerin yüzde 48,1'i sigara kullanıyor.

Kentlerdeki kadınlardaki sigara içme oranı, kırsal kesimdeki kadınlara göre hemen hemen 2 kat daha fazla. Kırsal kesimdeki kadınlarda yüzde 7,2 olan sigara kullanma oranı, kentlerde yüzde 18,7'ye çıkıyor.

En yüksek sigara kullanma oranı yüzde 40,3 ile 25-34 yaş grubunda yoğunlaşıyor. Bu yaş grubunda sigara kullanma oranı, kadınlarda yüzde 22,4 düzeyinde iken, erkeklerde yüzde 58'e ulaşıyor.

Yaşları 15-24 arasında bulunan genç bireylerde sigara içme oranı, yüzde 25,4 ile oldukça yüksek düzeyde. Bu yaş grubunda kırsal kesimde bulunan erkeklerin, kentlerdeki erkeklere göre daha fazla sigara kullandığı dikkati çekiyor. Söz konusu 15-24 yaş grubunda, kentlerdeki erkeklerin yüzde 38,8'i, kırsal kesimdeki erkeklerin yüzde 41,9'u sigara içiyor.

Kırsal kesimde, 35-44 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 62,2'si sigara içerken, bu oran kentlerde yüzde 56,9, Türkiye genelinde ise yüzde 58,4.

Yaşı 65 ve üzerinde olan bireylerin yüzde 10,3'ü sigara içiyor, bu oran, kadınlarda yüzde 2,4'e kadar düşerken, erkeklerde yüzde 20,5'e çıkıyor.

Araştırmaya göre, 25-54 yaş grubundaki erkeklerin yarısından fazlası, yüzde 50,5-58,4'ü sigara kullanıyor.

Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 52,8'i hiç tütün ve tütün kullanmadığını beyan ederken,kadınlarda bu oran yüzde 74,8'e çıkıyor, erkeklerde ise yüzde 30'da kalıyor.

Hiç sigara içmeyenlerin oranı, kırsal kesimde yüzde 57,1, kentlerde ise yüzde 51 düzeyinde.