Sezer, Yabancı Doktora 'Evet' Dedi

Sezer, Yabancı Doktora 'Evet' Dedi

Sezer, Daha Önce İade Edilen ve TBMM'de Bir Kez Daha Görüşülerek İade Gerekçeleri Doğrultusunda Değiştirilerek Kabul Edilen 2 Kanunun da Aralarında Bulunduğu 6 Kanunu Onayladı.

Sezer, Yabancı Doktora 'Evet' Dedi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, daha önce iade edilen ve TBMM'de bir kez daha görüşülerek iade gerekçeleri doğrultusunda değiştirilerek kabul edilen 2 kanunun da aralarında bulunduğu 6 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar arasında 5614 sayılı ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile 5615 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' da bulunuyor.

''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', Cumhurbaşkanı Sezer tarafından daha önce iade edilmiş ve TBMM'de bir kez daha görüşülerek iade gerekçeleri doğrultusunda tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat talebinin karşılanması için ''Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'' oluşturulması; Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılması; Yabancı doktorların da Türkiye'de çalışmasına imkan tanınması ile anestezi uzmanı bulunmadığı hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesini öngören maddeler çıkartılarak kanun yeniden kabul edilmişti.

''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' da Cumhurbaşkanı Sezer tarafından daha önce iade edilmiş ve TBMM'de bir kez daha görüşülerek iade gerekçeleri doğrultusunda idari para cezalarının Kabahatler Kanuna göre tahsilini öngören maddesi metinden çıkarılarak kanun kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 5615 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''la çalışanlar için de vergi iadesi uygulamasına son veriliyor ve yerine, asgari geçim indirimi getiriliyor.

Kanuna göre, asgari geçim indirimi, mükellefin kendisi için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yarısı olacak.

Eşi çalışmayan işçi ve memurlara, ayrıca brüt asgari ücretin yüzde 10'u; çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk 2 çocuk için yüzde 7,5, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında indirim sağlanacak.

Bakanlar Kurulu, asgari geçim indirim tutarlarını, toplamı asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak üzere artırma veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

Asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2008'den itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacak.

Kaynak: AA