Sezer, TMSF bankalarının devlete olan borçlarına öncelik veren yasayı onayladı

ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TMSF'ye devredilen bankaların devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarının tahsiline öncelik verilmesini öngören 5472 sayılı ''Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.Cumhu...

Sezer, TMSF bankalarının devlete olan borçlarına öncelik veren yasayı onayladı

Kaynak: Dünya