Sezer'den Köhler'e Mektup

Sezer'den Köhler'e Mektup

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Almanya'da Onay Süreci Halen Devam Etmekte Olan Göç Yasası'ndaki Değişikliklerle İlgili Yeni Kanun Hakkında Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler'e Bir Mektup Gönderdi.

Sezer'den Köhler'e Mektup

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Almanya'da onay süreci halen devam etmekte olan Göç Yasası'ndaki değişikliklerle ilgili yeni kanun hakkında Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler'e bir mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir soruyu yanıtlarken, ''yabancılar ve göç mevzuatında öngörülen değişiklikleri ve onay sürecini, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız açısından arz ettiği hassasiyet itibarıyla ilk günden bu yana dikkatle takip etmekteyiz'' dedi.

Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini, çeşitli vesilelerle Alman tarafının dikkatine getirmiş olduğunu kaydeden sözcü, ''Ancak girişimlerimizin yanı sıra Almanya'da yaşayan Türk toplumunun görüş ve önerileri de dikkate alınmamış ve Yasa Federal Parlamento'da 14 Haziran 2007 tarihinde, Eyaletler Meclisi'nde ise 7 Temmuz 2007 tarihinde kabul edilmiştir'' dedi. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerektiğini anımsatan sözcü, şöyle devam etti:

''Cumhurbaşkanımız mektubunda, iki ülke ve halkları arasındaki köklü ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin en önemli unsurunu teşkil eden Almanya'daki 3 milyon Türk kökenli insanın Alman toplumuna uyum sağlamaları için sergilediğimiz ortak çabanın önemine dikkati çekmiş, son zamanlarda yaşanan çok sayıda Türk kökenli vatandaşımızın Alman vatandaşlıklarının iptal edilmesi, Türkçe anadil derslerine Alman tarafınca verilen desteğin kademeli olarak kaldırılması ve nihayet Göç Yasası'nda yapılan değişiklikler gibi olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımız arasında haklı kuşku ve tereddütlere yol açtığını dile getirerek, yasanın yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınması halinde gerekli katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu vurgulamıştır.''

Almanya'daki bazı siyasi partilerin, hukukçuların, sivil toplum kuruluşlarının ve Türk çatı kuruluşlarının, yasaya karşı olduklarını ilan ettiklerini, söz konusu çatı kuruluşlarının, bugün yapılmakta olan İkinci Uyum Zirvesi'ni boykot etme kararı aldıklarını anımsatan sözcü, ''Alman makamlarının diyalog çağrılarına biz de gönülden katılmaktayız. Ancak, diyaloğun bu hayati öneme haiz kararın 3 milyonluk bir kitleye empoze edilerek nasıl uygulanacağı aşamasında değil, karar alma aşamasında yapılmış olmasını tercih ederdik'' dedi.

Sözcü, bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, Türk-Alman ilişkilerinin tarihten gelen özellikleri de göz önünde bulundurularak, ''sağduyunun galip gelerek bu sorunun aşılacağı ümidinde olduğunu'' sözlerine ekledi.