Sezer'den çok sert uyarılar

Sezer'den çok sert uyarılar

Hapisteki rektör "Rektör tutuklamayla başlayan süreç, kurumların karşı karşıya geldiği izlenimi yarattı. Rahatsızlık veren uygulamaların dile getirilmesine farklı anlamlar yüklenilmesinden kaçınılsın."Anayasal görevlerLaiklik vurgusu: "Anayasal hak ve özgürlükler, laiklik aleyhine kullanılamaz. Anayasa'daki kurallar, devleti yönetenleri laik Cumhuriyet yönünde taraf tutmak zorunda bırakıyor."

Sezer'den çok sert uyarılar

Kaynak: Radikal