Sezer'den 15 YTL'lik Yurt Dışı Çıkış Harcına Onay

Sezer'den 15 YTL'lik Yurt Dışı Çıkış Harcına Onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yurt Dışı Çıkış Harcının 15 YTL'ye Düşürülmesini Düzenleyen Yasayı Onayladı.

Sezer'den 15 YTL'lik Yurt Dışı Çıkış Harcına Onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yurt dışı çıkış harcının 70 YTL'den 15 YTL'ye düşürülmesini düzenleyen yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Sezer'in, "Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu" onaylayarak Resmi Gazete'de yayınlanması için Başbakanlığa gönderdiğini bildirdi. Yasayla, halen 70 YTL olan yurt dışı çıkış harcı 15 YTL'ye düşürülecek.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurtdışına çıkış yapanlardan, çıkış başına 15 YTL harç alınacak. Çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurtdışına ticari amaçla sefer yapan araç personelinden, yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. Harç tahsilatından sorumlu gerçek ya da tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı, Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyannameyle bildirmek ve 3 gün içinde ödemekle yükümlü olacak.

Yasaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini, tahsilat tutarına bağlı olarak 15 günlük, aylık ya da üçer aylık dönemler itibariyle tespit etmeye, harcın iadesi ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.(ANKA)

Kaynak: ANKA