Sezer 5 yasayı onayladı

Sezer 5 yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı ''Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve organize suçların yanı sıra ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren diğer suçlarda da tutukluluk süresi 1 Nisan 2008'e kadar uzatılıyor. Yasa, 412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü

Sezer 5 yasayı onayladı