Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Özelleştirilmesi

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Özelleştirilmesi

Danıştay, Seydişehir alüminyum tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı ile nihai satışı uygun bulan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu.

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Özelleştirilmesi

Danıştay, Seydişehir alüminyum tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı ile nihai satışı uygun bulan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu.

TESİŞ Sendikası'nın Seydişehir Alüminyum Tesislerinin blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararının uygulanması doğrultusunda ihale şartnamesi ve ihale komisyonun satış kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada ilk aşama sonuçlandı.

Danıştay 13. Dairesi, ihale şartnamesinin ve ihale komisyonun satış kararının yürütmesini durdurdu.

KİGEM ve TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası'nın ihale şartnamesi çerçevesinde nihai satışı uygun bulan ÖYK Kararı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davada da ilk karar verildi.

13. Daire, söz konusu ÖYK kararının yürütmesini de durdurdu. Kararlar, taraflara tebliğ edildi.

Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu kararlara itiraz edebilecek. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak.

Seydişehir Alüminyum Tesisleri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 305 milyon dolar bedelle CE-KA İnşaat A.Ş'ye satılmıştı.

Kaynak: AA