'Serbest dolaşım' toplantısı

'Serbest dolaşım' toplantısı

Türkiye-AB katılım müzakereleri çerçevesinde 3'üncü başlık olan, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımını kapsayan tanıtıcı tarama toplantısı başladı. AB Komisyonu'ndaki toplantıda Türkiye'yi, Başbakanlık, Dışişleri, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm

'Serbest dolaşım' toplantısı