Şener: Zengin yoksul farkı azaldı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, nüfusun en yoksul kesimiyle en zengin kesiminin milli gelirden aldıkları paylar arasındaki farkın azaldığını savundu. Sabancı: Demokrasi ekonomi alanına taşınmalı

Şener: Zengin yoksul farkı azaldı