Şener: 'Seçimi TBMM Yapacak'

Şener: 'Seçimi TBMM Yapacak'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 'Önümüzdeki 120 Gün İçerisinde Cumhurbaşkanı Seçme Zorunluluğu Varsa Ki Anayasamıza Göre Vardır, Bu Seçimi TBMM Üyeleri Yapacaktır.' Dedi.

Şener: 'Seçimi TBMM Yapacak'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, "Önümüzdeki 120 gün içerisinde cumhurbaşkanı seçme zorunluluğu varsa ki Anayasamıza göre vardır, bu seçimi TBMM üyeleri yapacaktır. Bu üyeler, 22 Temmuz seçimlerinden sonra seçilecek üyeler olacaktır. Bugün gündemimizde bulunan bu yeni cumhurbaşkanı seçimini önümüzdeki meclis yapacaktır" dedi.

Şener, Siyaset Dergisi'nin 13. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Sheraton Oteli'nde düzenlenen ödül törenine gelişinde, anayasa değişiklik paketinin iptali isteminin reddedilmesi ve bundan sonraki sürece ilişkin soruları yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararına ve Meclis'te bu konuda düzenleme yapılmış olmasına rağmen henüz anayasa değişikliğinin gerçekleşmediğini ifade eden Şener, cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğinin henüz yürürlüğe girmediğini belirtti.

Bu değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için halk oyuna sunulması ve halkın büyük çoğunluğunun bunu kabul etmesi gerektiğine işaret eden Şener, böylece anayasa değişikliğinin tamamlanacağını, cumhurbaşkanlığı seçiminin halk tarafından yapılacağını dile getirdi.

Şener, gelinen nokta itibariyle bu değişikliğin halk oyuna sunulmasının referandumla ilgili kanun gereği, 120 gün içerisinde yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu şu demektir; Bu 120 günlük sürenin sonunda yapılacak referandum öncesinde cumhurbaşkanının nasıl seçileceği ile ilgili hükümler, şu anda anayasamızın 102. maddesinde yer alan hükümlerdir. Yani önümüzdeki 120 gün içerisinde cumhurbaşkanı seçme zorunluluğu varsa -ki anayasamıza göre vardır- bu seçimi TBMM üyeleri yapacaktır. Bu üyeler, 22 Temmuz seçimlerinden sonra seçilecek üyeler olacaktır. Bugün gündemimizde bulunan bu yeni cumhurbaşkanı seçimini, önümüzdeki meclis yapacaktır."

Anayasa mahkemesinin daha önce cumhurbaşkanını seçebilmek için 367 milletvekili sayısının tamamlanması gerektiğini yönünde karar verdiğini ifade eden Şener; şunları kaydetti:

"Bana göre, Anayasa Mahkememizin 367 ile ilgili verdiği kararla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan sağlayan bu yasal düzenlemeyle bağlantılı olarak vermiş olduğu karar arasında sonuç itibariyle büyük bir uyum var. 367 ile ilgili kararı verirken Anayasa Mahkememiz, demiştir ki 'cumhurbaşkanı ancak ve ancak partiler arası bir uzlaşmayla seçilebilir bu uzlaşma bulunmadığı takdirde Meclis cumhurbaşkanı seçemez.' 367'yi bu açıdan aramıştır. Şimdi vermiş olduğu bu kararla sonuç olarak paralellik arz eden bir durum ortaya çıkmıştır. 'Cumhurbaşkanı Meclis'te seçilemeyecekse halkımızın uzlaştığı bir isim cumhurbaşkanı olabilir' demiştir. Yani ya halkta uzlaşacaksınız ya mecliste uzlaşacaksınız. Verilen kararın ortak sonucu bana göre budur."

Şener, konuyla ilgili bir başka soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

"22 Temmuz seçimlerinden sonra Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını ilan edecektir. TBMM toplanacaktır. Önce 10 günlük süre içerisinde Başkanlık Divanı üyeliklerini seçecektir. Bu seçimler tamamlandıktan sonra da Meclis, bir aylık süre içerisinde yeni cumhurbaşkanı seçmek zorundadır. Eğer toplandıktan sonra bu bir aylık süre içerisinde Meclis yeni cumhurbaşkanını seçemezse, meclis seçimleri tekrar yapılacaktır. Dolayısıyla Meclis cumhurbaşkanlığı seçimini önünde bulacaktır ve bu seçimi tamamlamak zorunda olduğunu hissedecektir. Buna göre de cumhurbaşkanını seçecek diye düşünüyorum."

Abdüllatif Şener, herhangi bir nedenle yine uzlaşmanın sağlanamaması ve yeni meclisin cumhurbaşkanını seçememesi durumunda yapılacak bir sonraki seçimin, referandumla bir araya gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA