Şener: Fdf, Tahminleri Değiştirecek Nitelikte Değil

Ankara - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Toplam Kamudaki Faiz Dışı Fazlanın Yüzde 7.4'e Ulaştığı Yönündeki Açıklamasını Yorumlayarak, "Bu Değerlendirme Zaten Daha Önce Öngörülen Gerçekleşme Tahminlerini Değişti...

Şener: Fdf, Tahminleri Değiştirecek Nitelikte Değil

Kaynak: Dünya