Şener: 'Ekonomi 4 Yılda Yüzde 7,3 Büyüdü'

Şener: 'Ekonomi 4 Yılda Yüzde 7,3 Büyüdü'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Şener, 2006 Yılından Geriye Doğru Gidildiğinde Son 4 Yılda Ülke Ekonomisinin, Milli Gelirinin Yıllık Ortalama Yüzde 7,3 Büyüdüğünü Söyledi.

Şener: 'Ekonomi 4 Yılda Yüzde 7,3 Büyüdü'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Şener, 2006 yılından geriye doğru gidildiğinde son 4 yılda ülke ekonomisinin, milli gelirinin yıllık ortalama yüzde 7,3 büyüdüğünü söyledi.

Şener, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

2006'da büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Şener, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 6,1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise yüzde 6 artış kaydetmiştir" dedi.

Yapılan değerlendirmelerde 2007 yılının ilk aylarında ihracattaki artışın, ithalattaki artışı aşmış olduğunun görüldüğünü belirten Şener, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Borç stoku ile ilgili rakamları ''umut verici'' olarak niteleyen Şener, 2002 yılında net kamu borç stokunun GSMH'ye oranı yüzde 78,4 iken, 2006 sonu itibarıyla bu rakamın 44,8 olduğunu belirtti. Şener, borç stokunun belirgin bir şekilde aşağıya inmekte olduğunun görüldüğünü söyledi.

Abdullatif Şener, rakamların ekonomide önemli bir performans yakalandığını gösterdiğini vurguladı. Şener, gelir dağılımındaki düzensizlik konusunda da iyileşme yaşandığını anlattı.

Şener, TMSF'nin Bilgin ve Merkez Grubu medya şirketlerine el koyması olayını değerlendirirken, "TMSF bağımsız bir kurumdur. Hukukun gereklerine, gelişmelere göre, ne yapılması gerekiyorsa, bu bağımsızlığına uygun olarak, bu Kurul, özgürce kararlarını alır ve yerine getirir" dedi.

Şener, kamuoyuna bilgi verilmeden TMSF başkanı tarafından bilgilendirildiğini söyleyerek, "Ondan sonraki sürecin hukuk zemini içerisinde kendileri tarafından yönetileceğini belirttim. Ama önümüzdeki takvimle ilgili bir bilgi almadım'' dedi.

Kaynak: AA