Şekerbank'tan resmi açıklama

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ile Bank Turan Alem (BTA) grubu arasında

Şekerbank'tan resmi açıklama