Şekerbank'ın 2005 yılı net karı 37 milyon YTL oldu

İSTANBUL - Şekerbank, 2005 yılı net dönem karını 37 milyon YTL olarak açıkladı. Bankanın bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre, 2005 yılı sonunda brüt kar 226 milyon YTL oldu. Öte yandan, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Şekerbank'ı ...

Şekerbank'ın 2005 yılı net karı 37 milyon YTL oldu