Şehir Plancıları: Yasal Düzenlemeler Çevre Talanının Önünü Açıyor

Şehir Plancıları: Yasal Düzenlemeler Çevre Talanının Önünü Açıyor

Şehir Plancıları Odası, Çevreyle İlgili Yasal Düzenlemelerin Çevre Talanının Meşrulaştırdığını Öne Sürerek, Vatandaşları Kamu Arazilerini İşgal Etmeye Teşvik Ettiğini Savundu.

Şehir Plancıları: Yasal Düzenlemeler Çevre Talanının Önünü Açıyor

Şehir Plancıları Odası, son dönemde TBMM'nin yasalaştırdığı düzenlemelerin, çevre değerleri ve ülke kaynakları açısından son derece olumsuz sonuçlar verebileceğini ileri sürdü.

Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin çevre talanının meşrulaştırıldığı ve vatandaşların kamu arazilerini işgal etmeye teşvik edildiği belirtildi.

Meclis'in kamusal kullanımı kısıtlayıcı düzenlemeler yaptığı kaydedilen açıklamada, yapılmak istenen yasal düzenlemelerin, orman ve kıyı alanlarında yatırım adı altında ülke kaynaklarının çoğu zaman bedelsiz olarak belli sermaye odaklarına tahsisi amacını güttüğü savunuludu.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan düzenlemelerle açıkça imar affı yapılmakta, aykırı yatırımlar ve yapılanmalar affedilmektedir. Son dönemde imar affı adı altında yasal düzenleme yapılmamakla birlikte farklı kanunlara eklenen maddelerle gizli ve açık imar afları parça parça yapılmaktadır. Bu tür düzenlemeler, af beklentisi olan vatandaşı da büyük ölçüde tatmin etmektedir. Bu düzenlemelerin en korkutucu yanı, giderek benimsenmesi ve yaygınlaşmasıdır. Bu yolla kamu arazilerinin talanı da hızlanmakta ve kamuoyu gözünde meşrulaşmaktadır."

Söz konusu yasal düzenlemelerin, vatandaşı kamu arazilerini yasal olmayan yollardan edinme konusunda teşvik ettiği ve bu yolları tercih etmeyen belediyeleri, yasa dışı uygulamalara yönelmesi konusunda baskı altında bıraktığı vurgulanan açıklamada, cezasız kalan suçların tüm vatandaşlar ve yatırımcılar için kötü örnek oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, böylece devletin tasarrufu altındaki arazilerin kamuya geri dönüşünü sağlamak için çaba gösteren görevlilerin emeklerinin de yok sayıldığı ifade edildi.(ANKA)

Kaynak: ANKA