Seçim Takviminde Kamu Görevlilerinin İstifa Süreleri Uzatıldı

Seçim Takviminde Kamu Görevlilerinin İstifa Süreleri Uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun Taslak Seçim Takviminde 5 Mayıs Olarak Yer Alan Kamu Görevlilerinin Milletvekili Adayı Olabilmeleri İçin İstifa Etme Süreleri, 8 Mayıs Olarak İlan Edildi. Takvime Göre Seçim Süreci Bugün Başladı. 22 Temmuz'da Yapılacak Milletvekili Seçimleri İçin Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Dökümüne Yarın Başlanacak.

Seçim Takviminde Kamu Görevlilerinin İstifa Süreleri Uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun taslak seçim takviminde 5 Mayıs olarak yer alan kamu görevlilerinin milletvekili adayı olabilmeleri için istifa etme süreleri, 8 Mayıs olarak ilan edildi. Seçim takvimi bugün başladı.


Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, daha önce TBMM Anayasa Komisyonu'na sunulan taslak seçim takvimine son şekli verildi. Seçim tarihi 22 Temmuz olarak netleşirken takvim, bugün seçime katılacak siyasi partilerin ve seçim bölgelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarının ilanıyla başladı.

Takvime göre, kamu görevlilerinin 8 Mayıs'a kadar aday olmak için görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

YSK'nın ilan ettiği takvim şöyle:

"-4 Mayıs Cuma: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlenecek ve ilan edilecek.

-5 Mayıs Cumartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak.

-8 Mayıs Salı: Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü.

-9 Mayıs Çarşamba: Siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde önseçim, hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü. Muhtarlık bölgesi askı listeleri (taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil) güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurulunca askıya çıkarılacak.

-13 Mayıs Pazar: Siyasi partiler önseçimden ayrı kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerinin üye kayıt defterleri ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü.

-15 Mayıs Perşembe: Önseçim ve aday belirlenmesiyle ilgili Yargıtay'dan gönderilecek listenin ve partilerin seçim kurullarına verdiği listelerin asılması.

-17 Mayıs Perşembe: Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

-19 Mayıs Cumartesi: Bu listelere yapılacak itirazların, önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

-20 Mayıs Pazar: Siyasi partilerin, önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini kesinleştirmesi. Siyasi partilerin, aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK'ya bildirmeye başlamaları.

-21 Mayıs Pazartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıdan indirilmesi.

-22 Mayıs Salı: YSK'ca hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı. Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK'ya bildirmelerinin son günü.

-24 Mayıs Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

-25 Mayıs Cuma: Önseçim yapacak siyasi partilerin aday adayları listelerini, ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü.

-27 Mayıs Pazar: Muhtarlık bölgesi listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek. Önseçim aday yoklaması yapılarak, sonuçları tutanakla ilçe seçim kurullarına iletilecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek. Bu amaçla YSK'da kura çekilecek.

-29 Mayıs Salı: Sandık seçmen listeleri çoğaltılacak.

-30 Mayıs Çarşamba: Seçmen bilgi kağıtlarının yazımına ve dağıtımına başlanacak. YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak.

-31 Mayıs Perşembe: Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak.

-3 Haziran Pazar: YSK, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğini, ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edecek.

-4 Haziran Pazartesi: Siyasi partiler, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için ilçe seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar başvurulacak. YSK, siyasi partilerin verdiği aday listelerini inceleyerek, saptanacak eksikliklerin ilgili siyasi parti tarafından tamamlanması için bildirmeye başlayacak.

-5 Haziran Salı: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

-8 Haziran Cuma: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

-10 Haziran Pazar: Milletvekili geçici aday listeleri, radyo televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

-11 Haziran Pazartesi: Geçici aday listelerine yapılacak itirazların son günü.

-13 Haziran Çarşamba: İl seçim kurullarının milletvekili aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı YSK'ya itirazların son günü.

-15 Haziran Cuma: Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların YSK'ca karara bağlanmasının son günü. Milletvekilliği geçici adaylığından istifa edenlerin, YSK'ya bildirilmesinin son günü. İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya çıkan aday eksilmelerinin tamamlanmasının, YSK'ca siyasi partilere bildirilmesi.

-17 Haziran Pazar: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin, ilgili siyasi partilerce tamamlanarak, YSK'ya bildirilmesinin son günü.

-19 Haziran Salı: Birleşik oy pusulalarının basımına ve dağıtımına başlanacak.

-20 Haziran Çarşamba: Milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

-25 Haziran Pazartesi: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak.

-8 Temmuz Pazar: Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyon propagandası için başvurularının son günü.

-10 Temmuz Salı: Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için YSK'da ad çekilecek.

-11 Temmuz Çarşamba: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

-12 Temmuz Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

-15 Temmuz Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

-17 Temmuz Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listeleri kesinleştirilecek.

-18 Temmuz Çarşamba: İlçe seçim kurulları, malzeme torbalarını sandık kurulu başkanlıklarına teslim edecek.

-21 Temmuz Cumartesi: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

-22 Temmuz Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'de sona erecek." (ANKA)