Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişlerince denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişlerince denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişlerince denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Seçim müdürlüklerinin seçim dışındaki iş ve işlemlerinin adalet müfettişlerince denetlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Seçim müdürlüklerinin seçim dışındaki iş ve işlemlerinin adalet müfettişlerince denetlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, genel bütçeden gönderilen seçim ödenekleri ile kanunların il ve ilçe seçim kurullarını yetkili kıldığı sendika, meslek odaları gibi kuruluşlarca organ seçimleri için müdürlük hesaplarına yatırılan paraların mevzuata uygun harcanıp harcanmadığı tetkik edilecek, aksayan bir hususun belirlenmesi durumunda konuya denetim raporunda yer verilecek.

Sondaj usulüyle seçilecek işlerde seçim görevlileri ile seçimde hizmetlerinden yararlanılan kişilere yapılan ödemelerin Kurulun ücret genelgesi doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, satın alınan mal ve hizmetler için hak sahiplerine ödemelerin Kurulun belirlediği esaslara uygunluğu üzerinde durulacak. Gerek görüldüğü takdirde hak sahiplerinin tahakkuk eden ücreti veya istihkakı alıp almadıkları kendilerine sorulacak, usulsüzlük tespit edilmesi durumunda konu denetim raporunda açıklanacak.

Seçim giderlerine ilişkin belgeler ve seçim birimlerine yapılan müracaat kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığı incelenecek. Müdürlüklerin düzen ve tertibinin, tüketim malzemeleri ile dayanıklı taşınır kayıtlarının, arşiv işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde icra olunup olunmadığına bakılacak.

Aylıklar, sosyal güvenlik primleri, yolluklar, tedavi giderleri, giyim yardımı ve diğer harcamalar gerektiğinde denetlenecek.

Denetimlerin kapsamı

Müdürlükler, faaliyet gösterdikleri yer adliyesi ile birlikte veya ayrı olarak denetlenebilecek.

Denetim, seçim iş ve işlemleri dışında kalan hesap ve kalem işlemlerini kapsayacak. Denetim sonunda düzenlenen denetim raporunun bir sureti denetim dosyasında saklanacak, 2 örnek YSK'ye iletilecek. Denetimle belirlenen aksaklıklar denetim raporunda açıklanacak.

Adalet müfettişleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile müdürlüklerin seçime ilişkin iş ve işlemleriyle bu işlere yönelik kararlarını denetleyemeyecek. Bu konulara ilişkin yapılan ihbar ve şikayetler herhangi bir işlem yapılmaksızın YSK'ye iletilecek.

Denetim sırasında görevlilerin disiplin soruşturmasını gerektirir bir eylemiyle karşılaşıldığında durum yazılı olarak YSK'ye bildirilecek. Ceza soruşturmasını gerektiren hallerde ise durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilecek.

Denetim sonunda seçim müdürleri ve müdür yardımcıları ile çalışmaları hakkında kanaat edinilen memurlar için "gizli rapor" tanzim edilecek ve bu rapor YSK'ye gönderilecek.

Birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfiye layık bulunup bulunmadıkları, her derecedeki vazifeliler için ise gerek görüldüğünde mesaisinden daha üst görevlerde veya büyük merkezlerde faydalanılabileceği kanaat bölümünde belirtilecek. Disiplin veya ceza soruşturmasına ilişkin ihbar ve şikayetlerden gerekli görülenlere gizli raporlarda yer verilecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 24 Ocak 2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title