Sayıştay Üyeleri Seçimi Başladı

Sayıştay Üyeleri Seçimi Başladı

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da Boşalan 6 Üyelik İçin Seçime Başlandı

Sayıştay Üyeleri Seçimi Başladı

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay'da boşalan 6 üyelik için seçime başlandı. Genel Kurulda grup önerilerinin ardından Sayıştay'a üye seçimine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunca belirlenen 12 aday arasından 6 kişi Sayıştay üyeliğine seçilecek. Ön seçim komisyonunca Sayıştay meslek mensuplar kontenjanından İsmail Kılıç, Nükrettin Parlak, İdris Bulut, Nejla Eroğlu, Zekeriya Tüysüz, Sait Ayaz, Rasim Doğan ve Ahmet Tezcan; Maliye Bakanlığı kontenjanından Gazi Kapan ve Ahmet Ayaz; diğer adaylar kontenjanından ise Muharrem Zeki Çitçi ve Fikri Özkök'ün isimleri belirlenmişti. - TBMM