Sayıştay'dan, Başkan Damar'ın Ziyaretleriyle İlgili Açıklama

Sayıştay'dan, Başkan Damar'ın Ziyaretleriyle İlgili Açıklama

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar'ın Katıldığı Yurtdışı Geziler ve Aldığı Harcırah Tutarlarına İlişkin CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soru Önergesine Verdiği Yanıtlara Sayıştay Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi.

Sayıştay'dan, Başkan Damar'ın Ziyaretleriyle İlgili Açıklama

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar'ın katıldığı yurtdışı geziler ve aldığı harcırah tutarlarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtlara Sayıştay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Sayıştay Başkanlığı, Damar'ın katıldığı yurtdışı toplantılarının "Başkanlık" düzeyinde temsili gerektiren görevler olduğunu belirterek, 400 bin YTL'lik harcırahın sadece Damar'a değil 104 görevlendirme için ödendiğini bildirdi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkanlığın Dünya Sayışları Birliği, Asya Sayıştayları Birliği, Avrupa Sayıştayları Birliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği olmak üzere dört uluslar arası teşkilatın üyesi olduğu hatırlatıldı. Avrupa Birliği'ne adaylık süreci içinde AB ülkeleri ile Aday Ülkeler Sayıştay Başkanları Müşterek Toplantıları'na da kurumun düzenli olarak katıldığı belirtilerek, bu toplantıların "Başkanlık" düzeyinde temsili gerektiren görevler olduğu kaydedildi. Sayıştay Başkanı Mehmet Damar'ın yurtdışı görevlerinin de bu çerçevede olduğu belirtilerek, Damar'la birlikte Daire Başkanı, üye ve denetçi seviyesinde meslek mensuplarının da bu toplantılara katıldıkları bildirildi.

Damar'ın şahsen katılması gerekmeyen çeşitli uluslar arası toplantı ve etkinliklere Daire Başkanı, üye ve denetçi seviyesinde meslek mensuplarının Damar tarafından görevlendirildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Damar göreve başladığı 22 Mayıs 2002 tarihinden bugüne kadar geçen beş buçuk yıllık süre içinde 41 defa yurtdışı toplantısına katılmıştır. Kendisi hariç bu toplantılara 104 görevlendirme yapılmıştır. Yurtdışı toplantılarına katılan Sayın Mehmet Damar dahil 105 görevlendirme ile ilgili ödenen toplam harcırah miktarı yaklaşık 400 bin YTL'dir."

Açıklamada, Damar'ın Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti ile yurtiçi geçici görevleri dolayısıyla hiçbir şekilde harcırah almadığı belirtilerek, Sayıştay mensuplarına ödenen paranın tamamının Damar'a harcırah olarak ödenmiş gibi gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca Damar ile ilgili olarak açıldığı iddia edilen 135 davanın Damar'ın şahsıyla ilgili olmadığı, bu davaların kurum tüzel kişiliği ile ilgili olan idari davalar olduğu vurgulandı. (ANKA)

(AS/ZG)

Kaynak: ANKA