Saygun: 'İslami Terör, Yanlış Bir İfade'

Saygun: 'İslami Terör, Yanlış Bir İfade'

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Saygun, 'İslami Terör'ün Yanlış Bir Anlayış ve İfade Olduğunu Vurguladı, 'Din, Allah ile Kul Arasındaki Bir İnanç ve Gönül Bağıdır.' Dedi.

Saygun: 'İslami Terör, Yanlış Bir İfade'

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, ''İslami terör''ün yanlış bir anlayış ve ifade olduğunu vurgulayarak, "Din, Allah ile kul arasındaki bir inanç ve gönül bağıdır. Bu bağı başka maksat ve beklentiler için kullanırsanız o, din olmaktan çıkar, eklediğiniz sıfatın hüviyetini kazanır. İşte bu yönden ılımlı, siyasal, radikal, demokratik, siyasi gibi sıfatlar eklemek de doğru değildir. Bu yaklaşımlar Batı ile Doğu arasındaki işbirliğini daha da imkansız hale getirmektedir" dedi.

Harp Akademilerinde düzenlenen ''Güvenliğin Yeni Boyutları ve Uluslararası Örgütler'' konulu sempozyumda Saygun, bugün yaşanan olaylar ile ülkelerin birbirinden farklı güvenlik algılamaları birlikte incelendiğinde, Batı ile Doğu arasında şiddeti gittikçe artan endişe verici anlaşmazlıkların var olduğunu kaydederek, bu anlaşmazlığın temelinin dine dayandırılmasının meselenin çözümünü zorlaştırdığını söyledi.

Saygun, 2 milyara yakın Müslümanın potansiyel terörist olarak görülmesinin Batıda bir genel politika ve anlayış olarak benimsenmiş olmasının işbirliğinin önündeki en büyük problem olarak ortaya çıktığını söyledi.

Saygun, "Kur'an-ı Kerim'in satır aralarından sözcükler seçip, bunlarla İslamın şiddet yanlısı bir din olduğu yolundaki iddialarda bulunmanın her ne kadar yanlışsa, dini, terörist faaliyetleri kamufle edecek bir paravan olarak göstermek de yanlış ve kabul edilemez. Bugün Irak'ta Türkiye'nin sivil zayiatı, ABD hariç diğer koalisyon güçlerinin askeri zayiatlarından fazladır. Irak'a sadece ekmek parası kazanmak, geçimini sağlamak için giden Türk şoför ve inşaat işçilerinin, İslam adına olduğu iddiasıyla başka Müslümanlar tarafından hunharca öldürülmesini din adına yapıldığı iddiasıyla kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Terörün aynı zamanda ayrılıkçı, etnik akımlardan da beslendiğini söyleyen Saygun, bunun da en az diğeri kadar küresel güvenliği tehdit eden boyutlarda olduğunu söyledi.

Saygun, "Teröre kendilerine zarar vermemesi için müsamaha gösterenler, bir gün mutlaka bu terörden zarar göreceklerdir. Yakın geçmişimiz, bunun örnekleriyle doludur. Teröre sadece insan hakları, özgürlükler tanımının arkasından bir anlamda sempatiyle yaklaşılması ve hatta terörün bir araç olarak görülmesi eğilimi de son derece tehlikelidir. Özellikle PKK terör örgütü için söylediklerimin tamamı geçerlidir. Bu terör örgütü, Irak'taki gelişmelerden en çok yararlanan grupların başında gelmektedir" dedi.

Saygun, ilgili ülkelerin teröre karşı gerekli tedbiri almaması veya 11 Eylül'den sonra alınan kararların belli bölge ve ülkelere karşı uygulamasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bölgesel yaklaşımların ülkeler arasında gruplaşmayı çoğalttığını belirten Saygun, bu grupların diğer gruplarla çatışma içinde olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Saygun, ''Türklük nedir'' diye bir soru sorulduğunu belirterek, "Bizim milliyetçiliğimiz sadece vatanını, milletini, devletini, bayrağını, kendi insanını sevmektir. Başka bir amacı ve başka bir hedefi yoktur'' diye konuştu.

"Atatürk ve Atatürkçülük bitmiştir, Atatürkçülük bağnazlıktır. Türkiye'nin önünü tıkamaktadır. Anayasa değişmeli ve bu Anayasa'dan Atatürkçülükle ilgili hükümler çıkarılmalıdır. Atatürk'ün resimleri resmi dairelerden indirilmelidir', şeklinde birtakım hezeyanlar duyduklarını söyleyen Saygun, "Bu, her ne söylediyse ileriye yönelik söylemiş bir insana yapılabilecek en büyük haksızlıktır" dedi.

Kaynak: AA