Sardıs Menkul Degerler A.s. Fınansal Tablo Dıpnot Acıklamaları 13.08.2014 22:56:24

Sardıs Menkul Degerler A.s. Fınansal Tablo Dıpnot Acıklamaları 13.08.2014 22:56:24

KAP:SARDIS MENKUL DEGERLER A.S. / [] FINANSAL TABLO DIPNOT ACIKLAMALARI 13.08.2014 22:56:24

Sardıs Menkul Degerler A.s. Fınansal Tablo Dıpnot Acıklamaları 13.08.2014 22:56:24

KAP : SARDIS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL TABLO DIPNOT ACIKLAMALARI 13.08.2014 22: 56: 24

FINANSAL TABLO DIPNOT ACIKLAMALARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: KAP