Sandıkların Sgk'ya Devri 1 Yıl Uzatıldı

Bakanlar Kurulu kararı ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlik personelini kapsayan sosyal güvenlik amaçlı sandıkların SGK'ya devredilmesine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı Bakanlar...

Sandıkların Sgk'ya Devri 1 Yıl Uzatıldı

Bakanlar Kurulu kararı ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlik personelini kapsayan sosyal güvenlik amaçlı sandıkların SGK'ya devredilmesine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı Bakanlar Kurulu kararı ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlik personelini kapsayan sosyal güvenlik amaçlı sandıkların SGK'ya devredilmesine ilişkin süre 1 yıl uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredilmesine ilişkin süre bir yıl uzatıldı. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29 Mart 2013 tarihli ve 387 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8 Nisan 2013 tarihinde kararlaştırıldı. - Ankara