Sanayide geri adım

İhracat ve sanayi üretimi artış hızındaki yavaşlamaya bağlı olarak imalat sanayi sektörünün kapasite kullanımında başlayan gerileme eğilimi devam ediyor.

Sanayide geri adım