Samsun: Ses, Asgari Ücreti Protesto Etti

Samsun: Ses, Asgari Ücreti Protesto Etti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Asgari Ücretli Çalışanlar Yapılan Zammı Protesto Etti.

Samsun: Ses, Asgari Ücreti Protesto Etti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asgari ücretli çalışanlar yapılan zammı protesto etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanlığı tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen eylemle asgari ücrete yapılan zam protesto edildi.

Eylemde konuşan SES Başkanı Süleyman Bal, tespit edilen asgari ücretlerin ve bunun gerekçelendirilmesinin asgari ücretle çalışanlara hakaret niteliği taşıdığını kaydetti. Bal, "Asgari ücretliler yine IMF politikaları doğrultusunda açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir. Bizler aynı işyerinde beraber çalıştığımız benzer işleri yaptığımız arkadaşlarımızın iş güvencesinden yoksun, kadrosuz, uzun çalışma saatleri ile istihdam edilmelerinden rahatsızız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na (AÜTK) sunulan ve bir işçinin sadece kendisi için geçinmesi gereken en alt düzeyi gösteren asgari geçim haddi verileri ile son 2 yıldaki enflasyon rakamları arasındaki farka da dikkat çeken Bal, "2002 yılının aralık ayında TÜİK Asgari Geçim Haddi'nin yüzde 56'sı olarak belirlenen asgari ücret, 2003 aralık ayında yüzde 57, 2004 aralık ayında yüzde 75 düzeyine çıktı. Son 2 yıldaki kayıplarla bu oran yüzde 65 düzeyine çekildi. Asgari ücret 2005 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 10.03 oranında artarken, aynı dönemde asgari geçim haddinin yüzde 20.41 oranında arttığı yapılan araştırmalarla sabittir. Bu kayba, 2006 yılı verilerinin eklenmesi ile kayıp oranının yüzde 14'e ulaştığı ortadadır. Bir işçinin sadece kendisi için ücret kaybının yüzde 14 olduğu düşünüldüğünde eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için kaybının aile üye sayısı ile çarpılarak ortaya çıkacağı açıktır" diye konuştu.