Samsun: Karadeniz Avro-bölgesi Uluslararası Konferansı Sonuç Bildirgesi

Samsun: Karadeniz Avro-bölgesi Uluslararası Konferansı Sonuç Bildirgesi

Samsun'da, 2 Gündür Devam Eden Karadeniz'de Avro-bölgesi Kurulması Çalışmaları Kapsamında Düzenlenen Yerel Yönetim Projelerinin Bölge Kalkınmasındaki Rolü Konulu Panel ve Karadeniz Avro-bölgesi Uluslararası Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi Açıklandı.

Samsun: Karadeniz Avro-bölgesi Uluslararası Konferansı Sonuç Bildirgesi

Samsun'da, 2 gündür devam eden Karadeniz'de Avro-Bölgesi Kurulması çalışmaları kapsamında düzenlenen Yerel Yönetim Projelerinin Bölge Kalkınmasındaki Rolü konulu panel ve Karadeniz Avro-Bölgesi Uluslararası Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Büyük Samsun Oteli'nde düzenlenen toplantının son oturumunda Karadeniz Avro-Bölgesi'ne Doğru konu işlendi. KEİPA Ekonomi Ticaret Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, AK Parti Aksaray Milletvekili Ruhi Açıkgöz, Rusya Federasyonu'ndan Mongre Sürdürülebilir Kalkınma Komite Başkan Vekili Valery Kadokhov, İtalya'dan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Eski Başkanı Giovanni Distasi, Belzçika Louvain Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Judicael Etyenne, Romanya Kostence Şehri İl Meclisi Başkanı Nicusor Daniel Constantinescu konuşmacı olarak katıldı. AB üye ve aday 67 ülkeden temsilcilerle birlikte, Türkiye'den çok sayıda yerel temsilcilerin katıldığı toplantı, iki günlük konuşmaların ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından ortak sonuç bildirgesi hazırlandı.

Sonuç bildirgelerini Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclisi Genel Sekreteri Ulrich Bohner ve toplantının ev sahibi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz okudu. Sonuç bildirgesinde yapılan değişiklikler el kaldırarak kabulü yerine alkışlarla kabul edilmesinin ardından sonuç bildirgesini okuyan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclisi Genel Sekreteri Ulrich Bohner, yerel yönetimlerin, Karadeniz Bölgesi'nde karşı karşıya kaldıkları bir kaç konu konferansta incelendi ve tartışıldığını söyledi. Ulrich Bohner, görüşülen konuları şöyle sıraladı:

"Denizin hassas ekosisteminin sürdürülebilirliğinin, çevrenin korunması, bio-çeşitlilik ve balıkçılık, yenilenebilir enerji üretimi için yatırım, denizin dökülen yağ ve atık su deşarjından korunması, deniz ulaşım risklerinin idaresi, sürdürülebilir turizmin teşviki, kültürler arası ve sosyal uyum işbirliği atılımlarının geliştirilmesi, göç yönetimi, demokratik istikrarın pekişmesi için iyi yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, yerel yönetimlerin idari görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması için bölgesel kaynakların etkili kullanımı, işbirliği projelerine mali kaynaklar bulmak için etkili bilgi alışverişi ihtiyacı."

Bahsedilen zorlukların güçlü etkisi ve içinde bulunan unsurların rolü nedeniyle, Karadeniz Havzası'nın problemlerine dair beraber planlanmış ve entegre olunmuş bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirten Bohner, "Karadeniz'e sınırı olan şehirlerin ve bölgelerin, havzanın daha iyi yönetimine ortaklaşa katkıda bulunmaları için ihtiyaç olunan yetkinin verilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Yerel ve Bölgesel Yönetimler arasında daha yakın işbirliği, Karadeniz kaynaklarının bilinçli ve dikkatli kullanımına, aynı zamanda, havza insanına istikrarın ve refahın ve de uzun sürecek bir barış için koşulların sağlanmasına katkı sağlayabilir. Karadeniz Havzası'nda, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için uğraşan ulusal ve uluslararası organizasyonlar, özellikle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) faaliyet göstermektedir. Bununla beraber, daha yüksek bir seviyede tasarlanan atılımların yerel ve bölgesel seviyede uygulanmasına halen büyük bir ihtiyaç vardır. Katılımcıların konferans süresince vurguladıkları gibi, küreselleşme, bölgelerarası işbirliği atılımlarının artmasıyla ele alınan bir olgudur. Ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimler sadece ekonomik işbirliğine katkıda bulunmaz, bunun yanında çok taraflı çevresel, sosyal ve kültürel sektörlerdeki atılımlara da katkıda bulunabilirler. Katılımcılar, 30 Mart 2006 tarihli Köstence Konferansı sonucuna istinaden, ulusal hükümetlerin temsilcileri, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Karadeniz Havzası'nda bölgeler arası işbirliği için bir platform oluşturulması fikrine tam destek verdiklerini hatırlatırlar. Bu öneri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin de desteğini almıştır. Bu girişimin başarısı için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin desteğine güvenmektedirler" dedi.

Bildirinin devamını katılımcılara okuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf ziya Yılmaz, "Yapılandırılmış bölgeler arası bir Karadeniz Bölgesi Forumu'nun başlatılması için örneğin Karadeniz Avro-Bölgesi böyle bir platformu sağlamalıdır. Bu hususta, Adriyatik Avro-Bölgesi deneyimi, Karadeniz Avro-Bölgesi'nin başlatılması için örnek olabilir. Katılımcılar ayrıca, bir Avrupa Konseyi Bölgeler Arası ve Sınır Ötesi İşbirliği Merkezi'nin St. Petersburg Centre kurulumundaki gelişimleri olumlu karşılamaktadırlar ve Karadeniz Avro-Bölgesi'nin kurulmasında St. Petersburg Merkezi'nin uzmanlarından faydalanılabileceğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, bölgeler arası işbirliği için Avrupa hukuki öğeleri, desteklenmeli ve uygulanmalıdır. Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi (Madrid, 1980), Avrupa Konseyi Taslak Avro-Bölgesel İşbirliği Gruplaşmaları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Yerel İşbirliği Avrupa Gruplaşması (EGTC) üzerine düzenleme, ortak bir yapı içerisinde, yerel ve bölgesel yönetimlere işbirliği için rehber niteliğinde yasal bir çerçeve sunmaktadır" dedi.

"Avro Bölgesi'nin, sağlam bölgelerarası işbirliği projelerinde öneride bulunma ve gerçekleştirmede uygun bir etkili diyalog ile işbirliği yapısını temsil edecektir" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Katılımcılar, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde, sınır engelleri olmayan ve yerel demokrasiyi teşvik eden bir Avrupa oluşturmaya dair olan Avrupa Konseyi'nin amaçlarını paylaşmaktadırlar ve Romanya ve Bulgaristan'ın da Avrupa Birliği'ne yakında katılacak olmasının önemini vurgulamaktadırlar. Bu durum, AB mali öğeleri çerçevesinde sınır ötesi işbirliğinin gelişmiş şekilleri için de destek sağlayabilir. Karadeniz Avro-Bölgesi kurulmasına olan katkılarıyla, Karadeniz lehindeki taahhütlerini muhafaza etmelidir. Avro-Bölgesi, sağlam bölgelerarası işbirliği projelerinde öneride bulunma ve gerçekleştirmede uygun bir etkili diyalog ve işbirliği yapısını temsil edecektir. Karadeniz Avro-Bölgesi'ne verilebilecek, muhtemel uygulama çerçeve çalışmaları için daimi bir ofisin kurulmasına davet eder. 2 Avrupa Konseyi, üye devletlerinin ulusal hükümetlerini, ülkelerinin bölgeselleşme sürecini cesaretlendirmelerine ve Karadeniz Avro-Bölgesi kuruluşunun kolaylaştırılması için kongre ile ulusal otoriteler arasındaki işbirliğini desteklemeye davet ederler."

Kaynak: İHA