Samsun'da Yerel Yönetimler

Samsun'da Yerel Yönetimler

Samsun'un Bafra İlçe Belediye Başkanı Şükrü Neiş, Önceki Dönemden Kendilerine Faiziyle Birlikte Toplam 165 Milyon 984 Bin 932 YTL Borç Kaldığını, Bu Borçları Yeniden Yapılandırarak 108 Milyon 68 Bin 811 YTL'ye İndirdiklerini ve Belediye Paylarından Yüzde 20 Oranında Kesilmek Suretiyle Borç Ödemesinin Devam Ettiğini Söyledi.

Samsun'da Yerel Yönetimler

Samsun'un Bafra İlçe Belediye Başkanı Şükrü Neiş, önceki dönemden kendilerine faiziyle birlikte toplam 165 milyon 984 bin 932 YTL borç kaldığını, bu borçları yeniden yapılandırarak 108 milyon 68 bin 811 YTL'ye indirdiklerini ve belediye paylarından yüzde 20 oranında kesilmek suretiyle borç ödemesinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Şükrü Neiş, kendisi ve yaptıkları hizmetler hakkında ortaya atılan iddialara, düzenlediği basın toplantısında cevap verdi. Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Bafra Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Fikri Düşünsel de katıldı. Bafra Belediyesi’nin eski ve yeni çalışmalarını kıyaslayan Bafra Belediye Başkanı Şükrü Neiş, keyfi herhangi bir işlemlerinin mevcut olmadığını, tamamen hukuka uygun işlemler yaptıklarını dile getirdi. Neiş, "Bafra Belediyesi içme suyu, derin kuyulardan, ilçemiz Dedeli Köyü İmam Pınarı mevkiinden 1991-1992 yılarında yapımı tamamlanan ve 8 bin 831 metre mesafeli şehir depolarına pompalanmak suretiyle depolardan şebekeye tevzii edilmektedir. Yani önceden 18 metreden itibaren alınan suyu artık 52 metreden itibaren almaktayız ve eskiye oranla daha sağlıklı bir su elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bafra'nın içme suyunun, Sağlık Grup Başkanlığı tarafından çeşitli kaynaklardan numune alınmak suretiyle İl Hıfzısıhha ve İller Bankası laboratuarlarında haftalık olarak tahlilleri yapıldığını belirten Başkan Neiş, "İddia edildiği gibi insan sağlığına en ufak bir zararı olmadığı yapılan bu tahlillerde açıkça tespit edilmiştir. Çünkü bizim görüşümüze göre en önemli şey insan sağlığıdır. İsteyenler Sağlık Grup Başkanlığı’nda mevcut olan raporları görebilirler. Bafra'nın içme suyu yapısal olarak serttir, fakat bu sertlik derecesi de kesinlikle belirlenen standartlardadır. İşte yönetimimizce Bafra halkına bizim sunmak istediğimiz, içimi tatlı olan su için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda halkımıza açıklamalarımızı çeşitli mecralarda yapmaktayız" diye konuştu.

Bafra Belediyesi Arıtma Tesisleri’nin geçici kabulü yapılarak hizmete açıldığını ifade eden Neiş, "Önceki yönetim tarafından yapılan bu tesis, 06 mart 2006 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açıldı. Ancak mahkeme kararıyla yetersizliği saptanan bir tesistir. İdaremizin uğramış olduğu zararın ne kadar olduğu konusunda açmış bulunduğumuz dava devam etmektedir. Bu dava sonucunu da halkımıza duyuracak ve ilgililerden bu zararın ödenmesi için yasal yollardan hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Belediye mezbahası hizmet binası 1963 yılında tip mezbaha projesine uygun olarak yapılmıştır. O günden bu güne kadar bu mezbahada yapılan kesimler veteriner hekim kontrolü ve gözetiminde yapılarak sıhhi şartlar gözetilerek kasaplara et dağıtım yapılmaktadır. Yönetim planına aldığımız bu konuyu belediye meclis kararıyla imar planına ‘mezbaha, hayvan pazarı ve hayvan barınağı’ olarak ilave imar planı yaparak işledik ve hazineden bu yerin tahsis işlemi son aşamasına getirilmiştir. Yani mezbaha konusunda ilk somut adımları atmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Boş vaatlerde bulunmadıklarını vurgulayan Başkan Neiş, “Belediye itfaiye hizmet binası ve alanı, 01 Haziran 2001 tarih ve 35 sayılı belediye meclis kararı alınarak yer seçimi yapıldı. Yani, itfaiye alanının yerini biz seçip imar planına biz işlemedik. Bizden önceki yönetim bu alanı itfaiye alanı olarak belirlemiş ve bugün bizden burasının neden seçildiği sorulmaktadır. Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bizim yönetimimiz ise bu alanı uygun bulmuş ve imar planına uygun hale getirmiştir. Belediyeye ait gayri menkullerin değerlendirilmesi konusunda belediye meclisi yetkilidir. Bu konuyla ilgili iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılabilmesi mümkün değildir. Belediye hizmet binasının tadilatı konusunda ise halkımızdan aldığımız tepkiler olumludur. Hizmet binasını Bafra halkına yaraşır bir hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bafra Belediyesi’nin altyapısı bitirilen mahallelerin cadde ve sokaklarında tam asfalt çalışması yaptığını kaydeden Şükrü Neiş, şunları söyledi: "2003 yılının Eylül-Ekim aylarında sıcak asfalt yapımı işi gerçekleştirilmiştir. Bu işe ilişkin ihale bedellerinin tamamının ise işin yapıldığı tarihlerde ödenmediği tarafımızdan saptanmıştır. Eylül-Ekim 2003 tarihinde yapılan işin büyük bir bölümünün parası ise bu tarihten altı ay sonra 28 Mart 2004 tarihinde işbaşına gelen bizim idaremizce ödenmiştir. Bu rakam ise kayıtlarımıza göre o günün değerleriyle 311 bin YTL'dir. Yapılmış olan asfaltlama işinin, metrajını ve diğer hususlarını kontrol etme imkanı da tarafımıza bırakılmamıştır. İdari anlayıştaki kurumsal devamlılık esasına itibar edildiği için bu ödemeler yapılmıştır. Şehrimizin geçmişte ‘Yeşil Bafra’ olarak anılması dolayısıyla tekrar bu sıfatı kazanması ve ‘Beton Bafra’ tabirinden kurtulması için ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetleri tarafımızdan yapılmaktadır.”

TEDAŞ, SSK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesi ve Hazine Müsteşarlığı’na olan 54 milyon 519 bin 527 YTL'lik borcun zamanında ödenmediği için 111 milyon 465 bin 404 YTL gecikme zammı geldiğine dikkat çeken Neiş, şöyle konuştu: “Yani toplam 165 milyon 984 bin 932 YTL borç bize 31 aralık 2004 tarihi itibariyle önceki yönetimden kalmıştır. İddia edildiği gibi doların artışından veya bizim borçlanmamızdan kaynaklanmamaktadır. Kaldı ki o tarihlerdeki doların kuruda bugünkü değerlerdeydi. Bu borçlar 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği tarafımızdan yeniden yapılandırılmaya gidilmiş ve 165 milyon 984 bin 932 YTL olan borç, 108 milyon 068 bin 811 YTL' ye indirilmiş ve belediyemizin paylarından yüzde 20 oranında kesilmek suretiyle ödenmektedir. 58 milyon YTL gibi bir rakamı artık Bafralı ödemek zorunda değildir. Bizim büyük gayretlerimiz sonucu yüzde 40'a kadar kesilebilecek olan gelirlerimiz yüzde 20 oranına düşürülerek belediyemizin daha rahat çalışabilmesi imkanı sağlanmıştır. İşte seçimlerden önce bahsettiğimiz ‘güçlü iktidar, güçlü belediye’ sloganımızın yansıması budur. İddia edildiği gibi yeniden borçlanma yapılamamıştır. Çünkü geçmişten gelen borç yüzünden kredi imkanı bırakılmamıştır.”

Bafra Belediye Başkanı Şükrü Neiş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Belediyeye ait gayri menkullerin ipotek olarak verilme yetkisiyle bankalardan teminat alma yetkimizin elimizden alındığı söylenmektedir. Belediye başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilmiştir. Bahsedilen yetki belediye meclisinin uhdesindedir. Yani kararı meclis verir, biz uygularız. Yetki zaten meclisin olduğu için elimizden yetkinin alınması da söz konusu değildir. İhtiyaç duyulduğunda meclisten çeşitli işlemleri yapmak için yetki almaktayız. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili sorular sorulmaktadır. Evet Cumhuriyet Meydanı ‘Cumhuriyet Parkı’ yapılmıştır. İmar planında Cumhuriyet Meydanı olarak plana işli bulunan alan, belediye meclisinden herhangi bir karar alınmadan o dönemdeki idare tarafından park haline dönüştürülmüştür. Biz, belediye meclisinden herhangi bir karar almadan bir işlem yapmamaktayız. Keyfi herhangi bir işlemimiz mevcut değildir. Tamamen hukuka uygun işlemler yapıyoruz."

(NA-SA)

10.01.2007 20:23 TSİ