Sahte doktora hapis arttırımı

Sahte doktora hapis arttırımı

Ceza mevzuatındaki değişikliğe uyum amacıyla 170 yasada daha değişikliğe gidiliyor. TBMM Adalet Alt Komisyonu, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmasını tamamladı. Komisyon, 170 yasada değişiklik öngören tasarıyı, bazı değişikliklerle benimsedi. Tasarıya göre, sahte doktora verilen hapis cezasının alt

Sahte doktora hapis arttırımı