Şahin: Devlet İşlerinde Küslük Olmaz

Şahin: Devlet İşlerinde Küslük Olmaz

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Gerek Yasama, Gerek Yürütme, Gerekse Yargı Organları Millet Adına Yetki Kullanmaktadır... Devlet İşlerinde Küslük Olmaz" Dedi.

Şahin: Devlet İşlerinde Küslük Olmaz

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Gerek yasama, gerek yürütme, gerekse yargı organları millet adına yetki kullanmaktadır... Devlet işlerinde küslük olmaz" dedi.

Şahin, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yargıtay bildirisiyle ilgili yaptığı "Anayasa'nın 138. maddesi çiğnenmiştir" şeklindeki açıklamasını hatırlatmaları üzerine şöyle konuştu:

"Bu konuda açıklama yapıldı. Sayın Cemil Çiçek, düzenlediği basın toplantısıyla görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. 138. madde ile ilgili değerlendirme yaptı. Sayın Başbakanın dediği, bu açıklamanın tekrarından ibarettir. Ben artık bu bildiri ve arkasından yapılan açıklamalarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunu daha da büyütmenin, bildiri, karşı cevap, bunlarla kamuoyunu uzun süre meşgul etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Nitekim Yargıtay Başkanımızın dün yapmış olduğu açıklamada da kurumlar arasında bu tür gerginliklerin olmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesine ben de katıldığımı ifade ettim. Gerek yasama, gerek yürütme, gerekse yargı organları millet adına yetki kullanmaktadırlar. Görev yaptığımız kurumlardaki sorumluluklarımız, millet adına üstlendiğimiz sorumluluklardır. Dolayısıyla devlet işlerinde küslük olmaz. Millet adına yaptığımız hizmetleri el birliğiyle yürütme çabası içinde olmalıyız."

Orman vasfını yitirmiş orman alanlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Antalya'da en çok karşılaştığım sorun, 2-B olarak adlandırılan, orman vasfını kaybetmiş, ancak üzerinde yapılaşma olan yerlerle ilgili mülkiyet sorunudur.... Çevre ve Orman Bakanlığımız, bir kanun tasarısı taslağı hazırladı. Aynı zamanda muhalefet partilerinin de seçimden önce bu sorunu çözme vaadi olduğu için hazırlamış olduğumuz öneriyi başta sayın Baykal ve sayın Bahçeli'ye ilgili bakan arkadaşımız götürdü. Kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa sevk edildi. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu gündemine alacağız. Tasarıyı Meclise sevk ederek kanunlaştırmayı ve bu sorunu kökten çözmeyi istiyoruz."