Sağlıksız içme suyundaki tehlike

Sağlıksız içme suyundaki tehlike

İçme suyunda bazı maddelerin fazla olması durumunda kanserden alzheimera kadar pek çok hastalığın insan yaşamını tehdit edebileceği bildirildi. Antalya'da düzenlenen Mahalli İdareler Eğitim ve İstişare 7. Toplantısı'nda, İller Bankası Genel Müdürlüğü Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkan Yardımcısı Şahap Melek tarafından hazırlanan ''Ülkemizdeki İçme Suyu Potansiyeli, Geleceğe Dönük

Sağlıksız içme suyundaki tehlike