Sağlıklı Nesiller İçin Spor Yapın Uyarısı

Sağlıklı Nesiller İçin Spor Yapın Uyarısı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Sporun Çevreye Uyumu ve İnsanlarla İlişki Kurmada Özbenliği Geliştirdiğini Belirterek, Spor Yapan İnsanlarda Hastalanma Riskinin Genel Nüfusa Oranla Çok Düşük Seviyelerde Olduğunu Söyledi.

Sağlıklı Nesiller İçin Spor Yapın Uyarısı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, sporun çevreye uyumu ve insanlarla ilişki kurmada özbenliği geliştirdiğini belirterek, spor yapan insanlarda hastalanma riskinin genel nüfusa oranla çok düşük seviyelerde olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve huzurlu nesillerin yetiştirilmesi için sporun ve spor ahlakının çok önemli olduğunu ifade eden Kaplan, hayatının önemli bir kısmında spor yapmış olanların hastalıklara yakalanma risklerinin diğer insanlardan yüzde 90 daha az olduğunun belirlendiğini vurgulayarak, "Hatta önemli hastalıkları bulunan gruplar, 6 haftalık artan yüklenme egzersizleriyle pek çok ilacın başaramadığı özel bozuklukları doğrudan doğruya etkileyebilmiş, kan dolaşımını düzen altına alabilmiş, sıkıntıları durdurabilmiş ve

ciddi sapmalar gösteren çalışma süresini yeniden düzenleyebilmiştir. Bu uzmanların yaptığı çalışmalarla sabitlenmiştir" dedi.

Okul çağı çocuklarında beden eğitiminin büyümeye olan etkilerinin tartışılamayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Kaplan, "Sporla çocukların nabızları daha yavaş ve düzenli atar. Güç sarfına uyumları ve denge koordinasyon yetisi kolayca gelişir. En önemlisi spor, sosyal çevreye uyumu ve diğer insanlarla ilişki kurmada özbenliği geliştirir. Böylece çocuklar, kendi yaşantılarına müdahale etmede inisiyatif kazanmaktadırlar. Ancak buna karşın oturgan mesleklerdeki hareketsizlik kas-eklem grupları

üzerinde hamlıklar oluşturur. Etkin olmayan kaslarda körelme ve destek dokularının elastiki özelliklerini yitirmesi, kaslardaki gücün her gün için yüzde 3 azalmasına neden olabilmektedir. Omurga ve büyük eklemlerde görülen artrozlar, faal ve oturgan mesleklerde kötü çalışma koşullarının bir sonucudur. Hareketsizlik ve aşırı güç zorlamalarında etkili dinlenme ve sağlıklı beslenme gerçekleşmezse, beden zamanından önce yıpranmakta ve eklem yaşlanması hızlanmaktadır" diye konuştu.

Psikolojik yorgunluk ve rahatsızlıkların oluşmasında modern yaşam tarzının ağır ve stresli koşulları, işsizlik ve işten atılma tehditleri gibi tetikleyici birçok unsurun bulunduğunu hatırlatan Kaplan şöyle devam etti:

"Spor ve beden jimnastiğinin kişiyi rehabilite eden ve yenileyen aktivasyonu, pek çok sağlık tedbirinden daha az maliyet içerir. Stresin dağıtılması bakımından ise uyum sağlayıcıdır. Spor, kötü alışkanlıkların terk edilmesinde de en etkili yöntemdir. Çeşitli mesleki hastalıklara karşı vücut direncinin yüksek tutulması ve dikkat geliştiriminde izlenecek en etkili yöntem, beden eğitimi programlarının bilinçli şekilde uygulanmasıdır. Toplum sağlığı açısından da bunun önemi ortadadır. Özellikle koruyucu

hekimlik anlayışıyla yapılan spor, hastalanma risklerini en aza indirir. Çağdaş ve sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında kuşkusuz beden eğitimi ve sporun rolü büyüktür. Ama bu rolün, herkesin spor yapması doğrultusunda örgütlenmesiyle bir anlamı vardır. Bu açıdan halkın kendi imkanlarıyla severek spora gelmesi, gönüllü spor ve beden eğitimi uygulamalarına katılması, sağlığına bilinçlenen halkın yaşam kültürü olmalıdır. Halk sağlığından söz etmenin anlamı da budur."

(TA-FM-ÖZ-Y)