Sağlıkla İlgili "Torba Tasarı"

Sağlıkla İlgili "Torba Tasarı"

TBMM Sağlık Komisyonu'nda, tasarının görüşmelerine başlandı
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: "Tasarıyı bu dönemde çıkarmak durumundayız"

Sağlıkla İlgili

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık sektöründe bazı düzenlemeler içeren "torba tasarı"yı bu yasama döneminde kanunlaştırmak durumunda olduklarını belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine görüşmeler başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, görüşmelerin başladığını ancak AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin, söz konusu tasarının bu dönem çıkarılmayacağına dair açıklama yaptığını söyledi.

Hükümet adına söz alan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, bu konuda kendilerine yansıyan herhangi bir bilgi olmadığını, tasarıyı bu dönemde çıkarmak durumunda olduklarını söyledi. Müzezinoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin, KHK'nin iptali konusunda yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bazı maddeleri iptal ettiğini ve 6 aylık bir süre tanıdığını anımsattı. Söz konusu sürenin kısa bir süre sonra dolacağını ve tasarıda bu hukuki boşluğun doldurulması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Dolayısıyla görüşmelerin devam etmesini ve bir an önce Genel Kurul'a gelmesini arzu ediyoruz" dedi.

Tasarıya ilişkin bilgi veren Müezzinoğlu, "Tam gün Kanunu"nda uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilmesi için yeniden düzenleme yaptıklarını belirtti. 

Müezzinoğlu, şöyle devam etti:  

"Tasarıda, ayrıca sağlıkta şiddet gibi önemli bir sıkıntımızı çözebilmek adına önerilerimiz var. Bu konuda oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporundaki önerileri de dikkate aldık. Kamuda çalışan hekimlerimizin, aile hekimlerimizin mesai sonrası iş yeri hekimliği yapabilmeleri adına düzenlememiz var. Tam günde üniversite hocalarımızın mesai sonrası çalışmalarını düzenleyen önerilerimiz var.

Tasarıda, üniversitelerin, üniversitelerde kalmayan dışarıdaki hocalardan sözleşmeli olarak istifade edebilmeleri, vakıf üniversitelerinin ve özel üniversitelerin, üniversitelerdeki hocalardan sözleşmeli olarak istifade edebilmeleri için de önerilerimiz var. Özellikle acil servis, 112, yoğun bakım hizmetlerindeki nöbet ücretlerinin artırılması ile ilgili teklifimiz var.

Organ ve doku alınması, saklanması, taşınması, nakli, yurt dışından temin edilmesinin Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş kurumlarca yapılabilmesini öngören düzenlememiz var.

Tasarıda, sünnetlerin yalnızca tabiplerce yapılabileceği ancak çok olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanlığı'nca verelecek eğitimi alanlar tarfından hekim gözetiminde sünnet yapılmasına imkan veren önerilerimiz de var."

Tasarı üzerinde görüşmeler devam ediyor. -