Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı

Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı

Antalya'da 12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kongre, tıbbi tedarik konusunda paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla yeni uygulama ve çözümlere de zemin hazırladı.

Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı

Kongre'nin 'Kriz Ortamlarında Tıbbi Tedarik Yönetimi' konulu oturumunda 'Tedarik Zincirinde Yalın Yaklaşım' başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, "Hastanenin yönetiminden doktoruna, hemşiresinden yardımcı sağlık personeline kadar tüm çalışanların neyi, nasıl, niçin, hangi amaçla kullanacaklarını çok iyi bilmeleri lazım ki, bu yönde satın alması yapılabilsin" dedi.

Tedarik zinciri yönetiminin çok karmaşık ve zor olduğunu, tedarik zinciri maliyetinin hastane bütçesinin yüzde 40'ını oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bilgen, 'yalın yaklaşım'ın tıbbi tedarik konusunda da çok yardımcı bir uygulama olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler