Sağlık raporu birinci basamak kuruluşlarda ücretsiz verilecek
Haberler » Güncel » Haber

Sağlık raporu birinci basamak kuruluşlarda ücretsiz verilecek

Adana İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Dündar Temiz, başta ehliyet olmak üzere işe giriş, evlilik ve benzeri her türlü raporlardan bundan böyle ücret alınmayacağını, söz konusu raporların Sağlık Bakanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak verileceğini bildirdi.

Sağlık raporu birinci basamak kuruluşlarda ücretsiz verilecek

Adana İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Dündar Temiz, başta ehliyet olmak üzere işe giriş, evlilik ve benzeri her türlü raporlardan bundan böyle ücret alınmayacağını, söz konusu raporların Sağlık Bakanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak verileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetleri genelgesine göre birinci basamak sağlık kuruluşlarınca, kişilere verilecek olan tüm birinci basamak sağlık hizmetleri için ilgiliden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi sosyal güvenlik kurumlarına da fatura edilmeyeceğini vurgulayan Temiz, şu açıklamada bulundu: "Her türlü muayene, tetkik, tedavi ile işe giriş, sürücü olur, evlilik raporu ve benzeri her türlü raporlar bağlı olunan sosyal güvenlik kurumlarının ibraz edilmesini istediği karne, aktif çalışan için vizite kağıdı, sevk kağıdı gibi belgelerle ücretsiz yapılacaktır. Ayrıca birinci basamakta yapılan hemoglobinopatiler, diğer kalıtsal kan hastalıkları, endokrin ve metabolik hastalıklara ait tüm tetkik ve taramalar Bakanlığımızca ücretsiz olarak yapılacaktır. Bakanlığımız birinci basamak hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarları; 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Ek-8A'da belirtilen laboratuvar tetkikleri ve radyolojik görüntüleme işlemleri, salgın hastalıklara yönelik epidemiyolojik analizler veya salgın hastalık tehlikesine yönelik analizler ve kontrol programına yönelik sürveyans analizleri, portör tetkikleri, evlilik öncesi yapılan tetkikleri için kişilerden herhangi bir ücret talep etmeyecek ve sosyal güvenlik kurumlarına fatura etmeyeceklerdir. Ancak doğrudan kişiye yönelik olmayan su analizi, atık su tetkikleri, gıda analizi ve benzeri analizler ile birinci basamağa yönelik olmayan diğer işlemler genelge kapsamı dışında olup uygulama mutat şekilde devam ettirilecektir."