Sağlık çalışanından devir protestosu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden kaynaklanan sorunların sağlık çalışanlarının çalışma düzenini etkilediği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Sağlık çalışanından devir protestosu