Rusların Yayılma Siyaseti İyi Değerlendirilmeli"

Rusların Yayılma Siyaseti İyi Değerlendirilmeli"

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, geçmişte Kafkasya bölgesinde Ahıska Türklerinin Ruslar tarafından sürgün edilmesinin, günümüzde Suriye'de Bayırbucak bölgesinde Türkmenlere yönelik saldırılarla benzerlik gösterdiğini bildirdi.

Rusların Yayılma Siyaseti İyi Değerlendirilmeli

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, geçmişte Kafkasya bölgesinde Ahıska Türklerinin Ruslar tarafından sürgün edilmesinin, günümüzde Suriye'de Bayırbucak bölgesinde Türkmenlere yönelik saldırılarla benzerlik gösterdiğini bildirdi. 

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan sınırları içinde bulunan Ahıska bölgesinin kadim bir Türk yurdu olduğunu söyledi. 

Ahıska bölgesinde önceki yıllarda iki önemli yerleşim yeri bulunduğunu belirten Kafkasyalı, "Bunlardan biri, Kura Nehri kıyısında olan ve şimdiki Türkiye sınırına 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ahıska şehri, diğeri ise aynı nehrin kıyısında olup Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Ahılkelek şehridir" dedi.

Kafkasyalı, 1927'de Rus lider Stalin'in bu iki şehri beşe bölerek "Adigön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka" olarak yapılandırdığını ifade ederek, "Bilindiği gibi bu beş şehir ve köylerinin bütün sakinleri sürgün edildi. Sürgün edilen bütün Türkler 'Ahıska Türkleri' diye anılmaktadır" diye konuştu.

 Rusların, Ahıska Türklerini sürgün etmelerindeki amacın Anadolu'nun Kafkaslara, aynı zamanda Türk dünyasına açılan en önemli kapısı durumundaki bölgeyi Müslüman Türklerden arındırmak olduğunu vurgulayan Kafkasyalı, şunları ifade etti:

"Amaç gayrimüslim, Hristiyan halklardan oluşan tampon bir bölge oluşturmaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Kafkaslara ve Türkistan'a açılan iki kapısından biri Ahıska bölgesidir. Elbette Ruslar bunu çok iyi bilmektedir. Rusların Kafkasları alıp Ortadoğu üzerinden Akdeniz'e inme ideallerinin bir parçası olarak Petro'dan beri Kafkasya, İran, Anadolu ve Ortadoğu'ya doğru ilerleme gayretleri devam etmiştir."

"86 bin Ahıska Türkü sürgün edildi"

Kafkasyalı, Moskova yönetiminin İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ortamdan faydalanarak 1944 yılı sonbaharında Ahıska Türklerini bölgeden sürdüğünü dile getirerek, "Adigün, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka şehirleri ile bu şehirlere bağlı 219 köyde yaşayan 86 bin Ahıska Türkü 14 Kasım 1944 gecesi vagonlara doldurulup Orta Asya'ya sürgün edilmiştir. Stalin'in emriyle 86 bin Ahıska Türkünün 40 bini Kazakistan'a, 30 bini Özbekistan'a ve 16 bininin de Kırgızistan'a gönderilmesi istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Rus arşiv kayıtlarına göre Özbekistan'a 53 bin 163, Kazakistan'a 28 bin 598, Kırgızistan'a 10 bin 546 olmak üzere 92 bin 307 kişinin sürgün edildiğini belirten Kafkasyalı, sürgün boyunca açlıktan, soğuktan ölenlerin sayısının ise 14 bin 895 olduğunu aktardı.

 "Rusların yayılma siyaseti iyi değerlendirilmelidir"

Prof. Dr. Kafkasyalı, Rusların Suriye'de Bayırbucak bölgesinde Türkmenlere yönelik saldırıları ile Ahıska Türklerine yaptıkları arasında benzerlik kurulabileceğine dikkati çekerek, "1670'li yıllardan beri Ruslar, Kafkasya, İran, Anadolu ve Ortadoğu üzerinden Akdeniz'e açılma gayreti içerisindedir. Bu emelleri için her çabayı ve her faaliyeti meşru görmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusların geçmişte elde ettiği kazanımları korumak, hatta artırmak istediğini vurgulayan Kafkasyalı, şöyle dedi:

"Sözde bağımsız devletler olan Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye devletleri üzerindeki imtiyazlarına dayanarak Akdeniz'e uzattığı elini çekmek istemiyor ve bu elini kuvvetlendirmek niyetindedir. Bin yıllık Türk yurdu olan Ahıska bölgesini Müslüman Türklerden arındırdığı gibi Anadolu'dan daha önce Türk yurdu olan Suriye Türkmen yurdunu da Müslüman Türkmenlerden arındırmak istemektedir. Ahıska Türkleri meselesine olsun, Bayır Bucak Türkmenleri meselesine olsun, tarihi arka planı göz önüne getirilmeden bakılırsa doğru hareket edilemez. Rusların tarihin derinliklerinden gelen ve adım adım uygulamaya konulan yayılma siyaseti iyi değerlendirilmelidir."

Kaynak: AA