Rekabet Kurumu, tarama sürecine hazır

Rekabet Kurumu'nun, ''Avrupa Birliği'ne aday ülkeler mevzuatlarının, AB mevzuatına uyup uymadığının'' gözden geçirildiği tarama sürecine hazır olduğu bildirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, bilim ve eğitim konuları ile kamu alımlarından sonra rekabet mevzuatının ele

Rekabet Kurumu, tarama sürecine hazır