Reel Kesim Güven Endeksi Temmuzda Bir Önceki Aya Göre Yüzde 0.5 Artarak 112.4 Oldu

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz Ayında, Haziran Ayına Göre Yüzde 0.5 (0.6 Puan) Artarak 112.4 Seviyesine Çıktı.

Reel Kesim Güven Endeksi Temmuzda Bir Önceki Aya Göre Yüzde 0.5 Artarak 112.4 Oldu

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz ayında, Haziran ayına göre yüzde 0.5 (0.6 puan) artarak 112.4 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası, İktisadi Yönelim Anketi Reel Kesim Güven Endeksinin Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve istihdam beklentisi, geçmiş üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkiledi.

Buna karşılık mevcut mamul mal stok miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişat eğilimi endeksi azalış yönünde etkileyen faktörler oldu.

Endeksin üçer aylık hareketli ortalamalarına bakıldığında ise Nisan ayındaki artıştan sonra Mayıs ayında başlayan zayıflamanın son iki ayda sürdüğü görüldü.

(ERÖ-ERÖ-ÖK-E)