Prof’luğu gidiyor

Prof’luğu gidiyor

YÖK, intihal suçu sabit bulunan ama zamanaşımıyla kurtulan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’in ‘Prof. Dr’ ve ‘Öğretim üyesi’ unvanlarını elinden alıyor. YÖK kararıyla zamanaşımı kitabın basıldığı 1996’dan değil, intihal (çalıntı) suçunun gündeme geldiği 2004 tarihinden başlatılacak.

Prof’luğu gidiyor

Kaynak: Hürriyet