Prof. Dr. Uzunpostalcı: Bu kitap toplatılsın

Prof. Dr. Uzunpostalcı: Bu kitap toplatılsın

İlköğretim din kitabında Hz. Muhammed'in tasvir edildiği minyatürler var

Prof. Dr. Uzunpostalcı: Bu kitap toplatılsın