Priştine'de, 1. Uluslarası Türkiyat Araştırmaları Kongresi düzenleniyor

Priştine'de, 1. Uluslarası Türkiyat Araştırmaları Kongresi düzenleniyor

Kosova Türk Eşdügüm Müsteşarı Mustafa Sarnıç, Priştine'de düzenlenen 1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi'nin açılışına katıldı.

Priştine'de, 1. Uluslarası Türkiyat Araştırmaları Kongresi düzenleniyor

Kosova Türk Eşdügüm Müsteşarı Mustafa Sarnıç, Priştine'de düzenlenen 1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi'nin açılışına katıldı.

Sarnıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk toplumunun temel sıkıntılarını dile getirdi. Sarnıç, Kosova'da Türkçe'nin uygulamasındaki eksikliklere ve tarih ile coğrafya ders kitaplarındaki Türkler hakkında yer alan olumsuz ve ön yargılı ifadelere dikkat çekti.

Sarnıç, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün başlayan konferans Kosova'da tarihi gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmiş bulunmaktadır. Herkesin aklında aynı soru var; Kosova'yı nasıl bir gelecek bekliyor? Statü sorununa karşılıklı uzlaşıya dayalı bir çözüm bulunabilecek mi? Bulunursa bu çözüm kalıcı nitelikte olabilecek mi? Böylesine hassas sorulara yanıt arandığı bir dönemde bu konferansın düzenlenmesine karar verilmiş olması yerinde ve zamanlıca olmuştur. Balkanlar'daki Türk varlığının durumunun tarihi süreç içerisinde ve belli başlı konu başlıkları etrafında ele alınmasını ve geleceğe yönelik kimi öngörülerde bulunulmasını sağlayabilirse, bence konferans amacına büyük ölçüde ulaşmış olacaktır."

Sarnıç, Balkanlar'ın çeşitli ülkelerinde genellikle sayıca küçük halkı veya azınlığı oluşturan soydaşlarımızın, yaşamlarını sürdürdükleri yerlerde bir istikrar ve barış unsuru olarak görüldüklerine dikkat çekerek, "İçerisinde yaşadıkları yönetimlere bağlılıkları ve ekonomik ve sosyal hayata sundukları katkılar, soydaşlarımızı, Balkanlar mozaiğinin en önemli yapı taşı haline getirmiştir. Balkanlar'da yakın tarihi geçmişte meydana gelen gerginlik ve çatışma ortamlarında, etnilerarası ilişkilerin en güzel örneğini sunarak gerek yerel yönetimlerin gerek uluslararası topluluğun takdirini kazanmışlardır. Kısacası buranın Türkleri, Balkanlar için paha biçilmez bir artı değer oluşturmaktadır." diye konuştu.

Sarnıç, şöyle devam etti; "Bununla birlikte Balkanlar'daki soydaşlarımız zaman zaman hak etmedikleri uygulamalara maruz kalabilmektedirler. Baskı rejimlerinde yaşananlardan bahsetmiyorum. Bunlara zaten tüm dünya şahit oldu. Benim sözünü ettiğim bugüne kadar bilinçli olarak soydaşlarımıza uygulanan kimi sindirme politikalarıdır. Görünürde soydaşlarımızın geniş kültürel, siyasi ve sosyal haklara sahip oldukları söylenmektedir. Uygulamada ise çeşitli engeller çıkarıldığına şahit olunmaktadır. Çok güncel ve somut bir örneği vermem gerekirse; Kosova'da 17 Kasım'da yapılacak seçimler için hazırlanan oy pusulalarında Merkezi Seçim Kurulu'nun kararıyla Türkçe'ye yer verilmemiştir. Söz gelimi, yıllarca ülkemizde yaşamış bir Kosovalı'dan Arnavutça veya Sırpça oy kullanmasını beklemek doğru değildir. Bu karara gerekçe olarak Dil Kanunu'nda Türkçe'nin resmi dil olarak kullanımına sınırlama getirilmiş olması gösterilmiştir. Kısacası siyasi konularda takdir hakkı nedense hep soydaşlarımızın aleyhine tecelli etmektedir. Bu bir zihniyetin ve anlayışın ifadesidir. Bunun altında tarih kitaplarında Türkler hakkında yer alan olumsuz ve ön yargılı ifadelerin bazı çevrelerde yol açtığı husumet duygusu yatmaktadır. Bu itibarla öncelikle yapılması gereken tarih ve coğrafya kitaplarından ve atlaslardan bu tür olumsuz ifadelerin çıkartılmasıdır. Bizlere düşen gelecek nesillere karşılıklı olarak halklara saygı, hoşgörü ve bir arada barış içinde yaşama anlayışını aşılamaktır. Bu bağlamda Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarca yapılan tarih yazım çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

Sarnıç, bunun yanı sıra soydaşlarımızın okul öncesi eğitimden yüksek öğrenime kadar çeşitli eksiklikleri bulunduğuna da dikkat çekerek, "Bunların giderilmesi için Türkiye ve Kosova arasında resmi düzeyde yürütülen işbirliğinin yanında hükümet dışı kuruluşların, üniversitelerin ve derneklerin katkısına gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizin Balkanlar'da daha fazla tanıtılması, kimi önyargılı ve olumsuz yaklaşımların kırılması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kaynaklarımızı seferber ederek ve yerel makamlarla işbirliği halinde buralarda Türk Kültür Merkezleri'nin hizmete sokulmasında sayısız yarar vardır. Ayrıca, düzenlenecek kültürel etkinliklerle ve konferanslarla bu bölgeye olan ilgimizi eksik etmemeliyiz. Bu konferans için bizatihi Kosova'ya gelmiş olmanızın bile Türklere ve diğer akraba topluluklara büyük manevi destek verdiğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarnıç, Balkanlar'da Osmanlı döneminden kalma yapıtların korunması ve bakımlarının yapılmasının önem ve öncelik taşıyan bir konu olduğunu da kaydederek, "Dünya kültür mirasının eşsiz örneklerini oluşturan bu yapıtlar tüm insanlığa emanet edilmiştir. Bu anlamda daha geçen ağustos ayında Gazi Mestan'daki Bayraktar Türbesi'ne yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kosova yönetimine bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.