Prim Borcu Olanlara Müjde
Haberler » Yerel » Haber

Prim Borcu Olanlara Müjde

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kenan Tandoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...

Prim Borcu Olanlara Müjde

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kenan Tandoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19. maddenin yeni bir af olmamakla birlikte daha önceki borç yapılandırmaları bozulanlara önemli imkanlar sağladığını söyledi.

Söz konusu geçici madde hakkında yazılı açıklama yapan Tandoğan, "6111 sayılı Kanuna göre borçları yeniden yapılandırılan borçlular ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlulara yeni ödeme kolaylığı getirmektedir" dedi.

Tandoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Yeni düzenlemeden 6111 sayılı Kanuna göre, borçlarını ödemek amacıyla Kurumumuza başvurdukları halde, yeniden yapılandırma hakları 15.6.2012 ve öncesinde sona ermiş olan borçlular yararlanabileceklerdir. 6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 1.10.2012 tarihine kadar ünitelerimize dilekçe ile veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla müracaat etmeleri gerekmektedir"

Kapsama giren borçlularca yapılacak başvurular üzerine, bozulmuş olan ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir. Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların ödeme planları yeniden aktif hale getirildikten sonra ödemenin yapıldığı tarihe kadar her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 1,40 oranında geç ödeme zammı hesaplanarak 31 Ekim tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir. Öte yandan bozma işleminin yapılmasının ardından 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık ödenen tutarlar varsa bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlanılmak üzere vadesi geçen taksitlere mahsup edilecektir. Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası amacıyla sadece 6111 sayılı Kanuna göre başvuruda bulup borçları yapılandırılmış olanlardan borç yapılandırılmaları 15.06.2012 tarihi itibariyle bozulmuş olanlar yararlanabileceklerdir." - SAKARYA