Politikacılar bilime soğuk

Politikacılar bilime soğuk

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 'Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi' başlıklı raporu, politikacıyla bilim arasındaki uçurumu ortaya koydu.

Politikacılar bilime soğuk

Kaynak: Radikal