TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı - Haberler
Haberi Paylaş

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

AA - İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, On Birinci Kalkınma Planı ve yıllık Cumhurbaşkanlığı programlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla kadınların ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 100'e, yükseköğretimde ise yüzde 60'a ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, On Birinci Kalkınma Planı ve yıllık Cumhurbaşkanlığı programlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla kadınların ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 100'e, yükseköğretimde ise yüzde 60'a ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Tbmm Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Şenel, On Birinci Kalkınma Planı, yatırımlar ve bütçeleme ekseninde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu sunumunda, Türkiye'de cinsiyete göre nüfus dağılımında kadınların yüzde 49,9 olduğunu, eğitim seviyelerine bakıldığında kadın ortaöğretim okullaşma oranının 84,9'a, kadın yükseköğretim okullaşma oranının da ise yüzde 46'ya ulaştığını belirtti.

İstihdam bakımından kadınların 2020 yılı verilerine göre yüzde 26,3, işgücüne katılma oranının ise yüzde 30,9 olduğunu aktaran Şenel, buradaki rakamların Kovid-19 pandemisi dolayısıyla geride kaldığını ifade etti.

Türkiye'de kadın profesör oranının yüzde 32,5 olduğunu, bu rakamın AB'de yüzde 20,8 seviyelerinde bulunduğunu dile getiren Şenel, sürdürülebilir kalkınmada cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik hedefler ortaya koyduklarını dile getirdi.

On Birinci Kalkınma Planında kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamanın temel amaç olduğunu vurgulayan Şenel, bu yönde 5 temel politika ve bu politikalar ışığında alınması gereken çok sayıda tedbir faaliyetlerinin belirlendiğini anlattı.

Şenel, şunları kaydetti:

"On Birinci Kalkınma Planı ve yıllık Cumhurbaşkanlığı programlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla kadınların ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 100'e, yükseköğretimde ise yüzde 60'a ulaşmasını hedefliyoruz. Kadın istihdam oranının yüzde 34'e, işgücüne katılma oranının yüzde 38,5'e, parlamentodaki kadın temsilinin yüzde 20'ye, kendi hesabına çalışan kadınların oranının yüzde 20'ye, işveren olarak çalışan kadın oranının ise yüzde 10'a çıkması hedeflenmektedir. 2021 yılında Kadının Güçlenmesi Programına 425 milyon lira, kadın konukevlerinin giderleri için 277 milyon lira, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin giderleri için 123 milyon lira, şiddet mağduru kadınlara sağlanan barınma imkanı için 4 milyon lira, çocukları için sağlanan kreş hizmetleri için 1,9 milyon lira, kadına yönelik hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu için 19,4 milyon lira ödenek öngörülmüştür. İdarelerin yaptığı harcamalardan kadınların nasıl etkilendiğinin takip edilmesi amacıyla da belirlenen göstergeler izlenmektedir. Bu sayede söz konusu hizmetlerin etkinliğinin ölçülebilmesi ve TBMM denetiminin etkinliğinin artırılması için gerekli araçlar oluşturulmuştur."

AA / İsmail Çimen - Politika

İbrahim Şenel, İstihdam, Türkiye, TBMM, Politika, Haberler

title