Haberler

CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan Aytuğ Atıcı, vaatlerini açıkladı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığı altında açıkladığı vaatlerinde, parti örgütü yöneticilerinin yanı sıra genel bas¸kan ve Parti Meclisi (PM) u¨yelerinin de dogˆrudan u¨yeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığı altında açıkladığı vaatlerinde, parti örgütü yöneticilerinin yanı sıra genel bas¸kan ve Parti Meclisi (PM) u¨yelerinin de dogˆrudan u¨yeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday adayı olduğunu duyuran eski CHP Milletvekili Atıcı, vaatlerini bir kitapçıkta topladı.

Atıcı'nın, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığıyla yayınladığı kitapçık, "Karar mekanizmalarının tabandan tavana dogˆru oldugˆu, CHP ilkeleri ve degˆerlerinden o¨du¨n vermeden, sos­yal demokrasinin evrensel ilkelerine sıkı sıkıya bagˆlı kalarak gu¨nu¨n degˆis¸en kos¸ullarına go¨re yeniliklerin yapıldıgˆı yepyeni bir o¨yku¨yu¨ birlikte yazmalıyız." sözleriyle başlıyor.

Kitapçıkta, "Yeni yazacagˆımız o¨yku¨, buram buram demokrasi kokmalı, özgu¨rlu¨k ve es¸itlik melodileriyle bezenmeli, Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n felsefesine sıkı sıkıya bagˆlı olmalıdır." ifadesini kullanan Aytuğ Atıcı, aday olması ve seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

Vaatlerinde, belde, ilc¸e ve il bas¸kanları ile yo¨netim kurulu u¨yeleri, genel bas¸kan ve PM u¨yelerinin dogˆrudan u¨yeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Atıcı, sec¸me ve sec¸ilme hakkına sahip üyenin tanımının da yeniden yapılması gereğine işaret etti.

U¨ye olmanın temel kos¸ulunun, "Temel Siyaset Egˆitimi" almak olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, "Delegelik dahil olmak u¨zere, partimizin herhangi bir kademesinde go¨rev alabilmek ic¸in ise Sosyal Demokrat I·deo­loji Egˆitimi almıs¸ olmak s¸art olmalıdır." düşüncesini paylaştı.

"Blok liste uygulaması kaldırılmalı"

Aytuğ Atıcı, manifestosunda, parti organlarının seçiminde "blok liste" yönteminin kaldırılmasını, sadece "çarşaf liste" yönteminin kullanılmasını önerdi. Atıcı, genel bas¸kan yardımcılarının da PM tarafından belirlenebileceğini kaydetti.

"Tu¨m milletvekili adaylarının o¨n sec¸imle belirlenmesi" düşüncesini ortaya koyan Atıcı, genel merkezin en fazla yüzde 5 kontenjan kullanması ve kontenjan adaylarının birinci sıradan aday go¨sterilmemesi gereğini ifade etti.

Bir kez kontenjan adayı olup milletvekilligˆi yapanların bir daha hic¸bir zaman kontenjan adayı olmaması gerektiğini bildiren Atıcı, belediye bas¸kan aday adayları ic¸in tu¨m üyelerin katıldıgˆı egˆilim yoklaması ile ön eleme yo¨nteminin uygu­lanması önerisini getirdi.

Cinsiyet kotasının kademeli olarak artırılarak yüzde 33-50 arası olması gerektiğine işaret eden Atıcı, genc¸lik kotasının 30 yas¸ altı ic¸in yüzde 20, 30-40 yas¸ arası ic¸in de yüzde 15 olmasını önerdi.

"Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlemeli"

Aytuğ Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu"nda CHP'nin cumhurbas¸kanı adayının tu¨m üyelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Halen 60 olan PM üye sayısının artırılması gereğine vurgu yapan Atıcı, PM'de her ilden en az bir temsilci bulunması önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Parti Meclisi Aytuğ Atıcı Reform Politika Haberler

title